reklama

Dziś „Dzień Wagarowicza” – będą wzmożone patrole policji

Policjanci w związku z „Dniem Wagarowicza” zaplanowali wiele akcji prewencyjnych ukierunkowanych właśnie na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Funkcjonariusze skupią się na prowadzeniu obserwacji i kontroli miejsc sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu, szczególnie tych, które są zlokalizowane w pobliży szkół, placówek oświatowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych i dworców. Policjanci będą również kontrolować miejsca, w których spotyka się młodzież, aby ujawniać tych nieletnich, którzy przebywają na wagarach, pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo palą papierosy.

- R E K L A M A -

Jak będziemy działać?

Nasze działania skupimy przede wszystkim na prowadzeniu obserwacji i kontroli miejsc sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu, szczególnie tych, które są zlokalizowane w pobliży szkół, placówek oświatowych, obiektów sportowo-rekreacyjnych i dworców. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidłowości i stwierdzenia łamania przepisów, będziemy podejmować stosowne czynności w sprawach o przestępstwa i wykroczenia.

- R E K L A M A -

Policjanci kontrolować będą również miejsca, w których spotyka się młodzież, aby ujawniać tych nieletnich, którzy przebywają na wagarach pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, palących papierosy. Policjanci stanowczo reagować będą na agresywne zachowania, próby wandalizmu, zachowania, których ofiarami mogą być młodzi ludzie.

Pamiętajmy!

- R E K L A M A -

-ważny jest kontakt telefoniczny z dzieckiem i informacja dokąd dziecko idzie oraz z kim

-jeśli podejmiecie Państwo decyzję o pozostawieniu dziecka w domu, wówczas przypomnijmy zasady nie otwierania drzwi nieznajomym, jak również porozmawiajmy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu

-w przypadku wyjścia całą grupą:

Ustal z dzieckiem dokąd idzie, z kim i kiedy wróci .Poinformuj o niebezpieczeństwach związanych z obecnością w dużych centrach handlowych-zaczepianie przez obce osoby, zagrożenia o charakterze seksualnym, itp.

Porozmawiaj z młodym człowiekiem o niebezpiecznych zachowaniach, takich jak: proponowanie narkotyków (czy tzw. dopalaczy), eksperymentowanie z alkoholem, palenie papierosów, zaczepianie młodszych uczniów, bójki, rzucanie przedmiotami w jadące pojazdy, niszczenie mienia, kradzieże cudzego mienia, zaśmiecanie, głośne zachowywanie się w miejscach publicznych, i wiele innych zachowań naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne bądź prawne-porozmawiaj z dzieckiem na temat konsekwencji.

Zwracajmy uwagę na młodych ludzi, którzy chcą kupić alkohol, papierosy oraz takich, którzy na naszych oczach stosują te używki ( jest to przejaw demoralizacji).

-sprzedawcy, który sprzedaje alkohol osobie małoletniej grozi oprócz kary do dwóch lat pozbawienia wolności również utrata koncesji na sprzedaż alkoholu.

-każdy niepokojące zdarzenie z udziałem osób niepełnoletnich zgłaszajmy pod nr tel. 997, 112.

źródło: KPP Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: