reklama
reklama

Dziś przez Kutna przejdzie Marsz Białej Wstążki

W dniu 25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą Wobec Kobiet. Z tej okazji, w dziś ulicami Kutna przejdzie marsz „Białej Wstążki”. Co to takiego?

- R E K L A M A -

W tym dniu przeprowadzane są akcje i kampanie społeczne, mające na celu zwiększenie świadomości naszego społeczeństwa na problem przemocy wobec kobiet jak i również wzmocnieniu lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy w rodzinie oraz budowaniu powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Kampania „Biała wstążka” jest ogólnoświatową inicjatywą społeczną skierowaną do mężczyzn. Zapoczątkowana została na początku lat 90-tych w Kanadzie, gdzie 100 tys. mężczyzn założyło białe wstążki, które od tego momentu stały się symbolem wspierania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

- R E K L A M A -

W Kutnie marsz Białej Wstążki odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 roku o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału wszystkich mieszkańców naszego miasta.

Marsz to jeden z elementów projektu “Kutno- miastem Mocy przeciwko przemocy!”, który jest realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2018 i współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: