reklama
reklama

Echa petycji mieszkańców. Władze starają się o dofinansowanie na remont drogi

Niedawno pisaliśmy o petycji mieszkańców, którzy zwrócili się do lokalnych władz o przeprowadzenie remontu ul. Skłodowskiej, a także drogi przebiegającej przez m.in. Gołębiew Nowy. Jakie kroki w tej sprawie podjęli urzędnicy?

- R E K L A M A -

Mieszkańcy w piśmie skierowanym m.in. do Urzędu Miasta, Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego w Kutnie zwracali uwagę na dziurawą nawierzchnię, a także wąskie pobocze. Taki stan rzeczy ma ich zdaniem stwarzać realne zagrożenie, zarówno dla kierowców, jak i pieszych.

W czasie spotkań przedwyborczych wszyscy kandydaci obiecywali nam wykonanie ważnych dla nas inwestycji. W czasie kampanii wyborczej uzyskaliśmy informację, że gotowa jest dokumentacja na przebudowę niedokończonego odcinka ulicy Skłodowskiej. Zadajemy sobie pytanie, czy musi dojść do tragedii, by decydenci wreszcie zauważyli potrzebę wykonania pewnych prac poprawiających bezpieczeństwo – napisali mieszkańcy.

- R E K L A M A -

Jak można dowiedzieć się z odpowiedzi na petycji, w budżecie Miasta Kutno na rok 2019 uchwalonym przez Radę Miasta Kutno w ramach zadań inwestycyjnych nie przewidziano przebudowy przedmiotowej ulicy. Nie oznacza to jednak, że do remontu nie dojdzie.

Pragnę poinformować, że Miasto Kutno wystąpiło do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy ul. Skłodowskiej—Curie, zaś Starostwo Powiatowe w Kutnie wystąpiło z wnioskiem
o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2142E (na odcinku od Gołębiewa Nowego do Gołębiewa Starego) w ramach ogłoszonego naboru wniosków z Funduszu Dróg Samorządowych
— odpowiedział na petycję mieszkańców Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna. — W przypadku otrzymania dofinansowania Miasto Kutno bezzwłocznie przystąpi do realizacji prac, w wyniku których wykonana zostanie przebudowa przedmiotowej ulicy.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: