reklama
reklama
reklama
reklama

Echa tragedii na torach pod Kutnem. PKP odpowiada posłance Hanajczyk

Władze PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obszernie odpowiedziały posłance Agnieszce Hanajczyk, która interweniowała po ostatnim śmiertelnym wypadku na torach w miejscowości Florek (gm. Kutno). Czy mieszkańcy okolicy mogą liczyć na poprawę bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym?

W połowie stycznia na przejeździe kolejowym pomiędzy Michałowem a Florkiem samochód osobowy wjechał pod nadjeżdżający pociąg, w wyniku czego zmarła 39-letnia kobieta, a dwójka jej dzieci została ranna.

- R E K L A M A -

Sytuacją na przejeździe zainteresowały się posłanka Agnieszka Hanajczyk i jej asystentka Martyna Stasiaka.

Poniżej pełna odpowiedź na pytania zadane PKP PLK:

Ile incydentów na odcinku Kutno – Raciborów Kutnowski miało miejsce od 2015 r.

- R E K L A M A -

Odpowiedź: w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. na przejeździe kolejowo-drogowym kat. D w km 6,737 linii kolejowej nr 33 zostały odnotowane trzy wypadki; w dniu 4 marca 2017 r. (bez poszkodowanych), 17 maja 2021 r. (jedna osoba ranna) oraz 18 stycznia 2022 r. (jedna osoba zabita i dwie osoby ranne, w tym jedna z ciężkimi obrażeniami). Zgodnie z ustaleniami komisji kolejowych do zaistnienia zdarzeń, które miały miejsce w 2017 r oraz 2021 r. przyczynili się kierujący pojazdami drogowymi, natomiast postępowanie dotyczące ostatniego wypadku jest w toku, niemniej ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną zdarzenia było niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem osobowym i wjechanie pod nadjeżdżający pociąg. Jednocześnie informujemy, że w przywoływanym okresie nie odnotowano incydentów na ww. skrzyżowaniu. Na pozostałych przejazdach kolejowo-drogowych znajdujących się na przedmiotowym odcinku nie odnotowano żadnych zdarzeń w ww. okresie (tj. poważnych wypadków, wypadków oraz incydentów).

Jakiej kategorii przejazdy kolejowe są usytuowane na tym odcinku?

- R E K L A M A -

Odpowiedź: na ww. odcinku znajdują się następujące przejazdy kolejowo-drogowe:

– przejazd kat. B w km 4,753 linii kolejowej nr 33, usytuowany w ciągu drogi powiatowej nr 2144E Kutno – Imielinek;

– przejazd kat. D w km 6,737 linii kolejowej nr 33, usytuowany w ciągu drogi gminnej nr DG102682E (w miejscowości Florek);

– przejazd kat. B w km 8,718 linii kolejowej nr 33, usytuowany w ciągu powiatowej nr 2142E Kutno – Łanięta.

Kiedy ostatnio określono iloczyny ruchu dla każdego z przejazdów?

Odpowiedź: ostatnie pomiary ruchu na przedmiotowych przejazdach zostały przeprowadzone w 2017 r. Iloczyn ruchu dla poszczególnych przejazdów wynosił:

– 17 225 dla przejazdu kat. B w km 4,753 linii kolejowej nr 33;

– 12 673 dla przejazdu kat. D w km 6,737 linii kolejowej nr 33;

– 714 082 dla przejazdu kat. B w km 8,718 linii kolejowej nr 33.

Jednocześnie informujemy, że pomiary natężenia ruchu drogowego na przedmiotowych przejazdach zostaną wykonane w 2022 r., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744 z późn. zm.), dalej „Rozporządzenie”. O terminie przeprowadzenia pomiarów natężenia ruchu drogowego Spółka zostanie powiadomiona przez zarządców dróg, w ciągu których usytuowane są przedmiotowe przejazdy.

Czy na podstawie wstępnej analizy powyższych danych możliwe jest według Państwa zamontowanie na tym przejeździe sygnalizacji świetlnej lub rogatek samoczynnych?

Odpowiedź: zamontowanie sygnalizacji świetlnej lub rogatek na przejeździe znajdującym się w km 6,737 linii kolejowej nr 33 wiązałoby się z koniecznością zmiany kategorii przedmiotowego skrzyżowania. Wyjaśniamy przy tym, że na chwilę obecną nie jest możliwa zmiana kategorii omawianego przejazdu, ponieważ ww. obiekt spełnia warunki dla przejazdu kat. D zawarte w Rozporządzeniu. Zmiana kategorii przejazdu zależy bowiem przede wszystkim od iloczynu ruchu na danym przejeździe (iloczyn liczby pojazdów drogowych i pociągów przejeżdżających przez przejazd w ciągu doby).

W 2017 r. iloczyn ruchu na ww. przejeździe wynosił 12 673, podczas gdy Rozporządzenie dopuszcza przejazd kat. D do iloczynu ruchu wynoszącego 60 000. Jak wskazywaliśmy powyżej pomiary natężenia ruchu drogowego zostaną wykonane przez zarządcę drogi w bieżącym roku i na tej podstawie zostanie określony aktualny iloczyn ruchu dla przedmiotowego skrzyżowania. Wyjaśniamy również, że po uzyskaniu aktualnych pomiarów ruchu drogowego oraz po zakończeniu postępowania dotyczącego ostatniego wypadku Spółka przeanalizuje wnioski i na ich podstawie podejmie decyzję odnośnie zasadności i potrzeby zmiany kategorii przejazdu znajdującego się w km 6,737 linii kolejowej nr 33.

Informujemy także, iż na przejeździe w km 6,737 linii kolejowej nr 33 zachowane są warunki widoczności określone w Rozporządzeniu (tzw. trójkąty widoczności). Przedmiotowe skrzyżowanie jest prawidłowo oznakowane od strony torów, a zarządca drogi (Gmina Kutno) zobligował się do uzupełnienia brakującego oznakowania od strony drogi.

Komisja wyjaśni okoliczności tragedii pod Kutnem. PKP wydało komunikat
Komisja wyjaśni okoliczności tragedii pod Kutnem
Koszmarny wypadek pod Kutnem, auto wjechało pod pociąg. Nie żyje kobieta, ranne dzieci
Koszmarny wypadek pod Kutnem, auto wjechało pod pociąg. Nie żyje kobieta, ranne dzieci
Koszmarny wypadek pod Kutnem, auto wjechało pod pociąg. Nie żyje kobieta, ranne dzieci
Koszmarny wypadek pod Kutnem, auto wjechało pod pociąg. Nie żyje kobieta, ranne dzieci


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: