ECO Kutno z prestiżowym wyróżnieniem

W ostatnich dniach Kutno odwiedził przedstawiciel Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków dr inż. Adolf Mirowski, który na ręce Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki ECO Kutno Sp. z o.o. Pawła Łuczaka przekazał prestiżowe wyróżnienie. Uroczyste wręczenie Certyfikatu w siedzibie ECO Kutno Sp. z o.o. poprzedzone było interesującą prelekcją na temat jakości powietrza w Polsce oraz prezentacją wyników analizy ciepła systemowego oferowanego przez kutnowskiego dostawcę w kontekście walki ze smogiem.

- R E K L A M A -

Otrzymany Certyfikat w zakresie niskiej emisji przyznaje ciepłu systemowemu dostarczanemu przez ECO Kutno Sp. z o.o. klasę A (oznaczającą redukcję zupełną) z opisem znak „NE” (NIE EMITUJE lub też NO EMISSION). Podstawowymi powodami przyznania tej klasy są istotne krotności obniżenia emisji pyłów zawieszonych (TSP) i benzo(a)pirenu w strefie przebywania ludzi. Po szczegółowej analizie emisji wybranych substancji w spalinach stwierdzono, że ciepło systemowe dystrybuowane przez ECO Kutno charakteryzuje się również zdecydowanie mniejszymi wskaźnikami ogólnej emisji w porównaniu z lokalnymi kotłowniami węglowymi. Są one w skali ogólnej
około 21,5 razy mniejsze jeśli chodzi o pyły zawieszone (TSP) oraz prawie 8,55 razy mniejsze w przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu. Otrzymane Certyfikaty redukcji niskiej i ogólnej emisji potwierdzają, że oferowane ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie
do ograniczenia niskiej emisji w Kutnie.

W związku z tym istotnym zarówno dla Spółki, jak i dla miasta wydarzeniem, ECO Kutno Sp. z o.o. w dniu 17 grudnia była gościem obrad III Sesji Rady Miasta Kutno. Prezes Spółki Paweł Łuczak omówił przyznany Certyfikat przedstawiając jednocześnie wkład ECO Kutno w poprawę jakości powietrza w mieście. Następnie, na ręce Pana Zbigniewa Burzyńskiego Prezydenta Miasta Kutno oraz obecnych przedstawicieli największych odbiorców ciepła
tj. Prezesa Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” oraz Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich przekazał kopie Certyfikatów wraz z tabliczkami do znakowania budynków NO SMOG świadczącymi o tym, iż dany obiekt jest neutralny w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, gdyż jest zasilany ciepłem systemowym z ECO Kutno Sp. z o.o.

- R E K L A M A -

Przyznanie kutnowskiej Spółce Certyfikatów redukcji niskiej i ogólnej emisji PreQurs odbyło się w ramach ogólnopolskiego Programu Promocji Ciepła Systemowego obejmującego wszystkich operatorów i dostawców ciepła systemowego w Polsce, we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP).

informacja prasowa

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: