(FOTO) Trwa wyjątkowy konkurs historyczny. Chodzi o wydarzenia na Ziemi Kutnowskiej

Trwa II edycja Powiatowego Testu Wiedzy o Powstaniu Styczniowym na Ziemi Kutnowskiej, którego organizatorem jest Powiat Kutnowski wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Kutnie.

Trwa II edycja Powiatowego Testu Wiedzy o Powstaniu Styczniowym na Ziemi Kutnowskiej, którego organizatorem jest Powiat Kutnowski wraz z Młodzieżowym Domem Kultury w Kutnie.

W konkursie biorą udział trzyosobowe reprezentacje z ośmiu szkół z terenu powiatu kutnowskiego dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski: I LO im. Gen. J.H. Dąbrowskiego, II LO im. Jana Kasprowicza, ZS nr 1 im. Stanisława Staszica, ZSZ nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego, ZS nr 3 im. Władysława Grabskiego, ZS nr 4 im. Zygmunta Balickiego, Zespół Szkół w Żychlinie, MOS „Domostwo” w Żychlinie.

- R E K L A M A -

Konkurs prowadzony jest online, a nad jego przebiegiem czuwa komisja konkursowa w składzie: Marek Drabik – przewodniczący komisji i inicjator konkursu, Tomasz Walczewski – członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego, Jacek Gałka – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Osobą prowadzącą jest – Iwona Kaca – dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Komisja obraduje w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki. Test jest podzielony na część ustną i pisemną. Powstanie Styczniowe było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Było to powstanie narodowe przeciwko zaborcy rosyjskiemu, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: