Gmina Krzyżanów doceniona w dwóch rankingach. Zajęła 1 i 3 miejsce

Gmina Krzyżanów ma powody do dumy! Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, samorząd z dochodem ponad 2,4 mln złotych, zajął pierwsze miejsce wśród gmin wiejskich w powiecie kutnowskim.

- R E K L A M A -

Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2023r. (tzw. wskaźnik G). Do obliczeń przyjęto dane o dochodach podatkowych gmin za 2022r., w tym dochody z tytułu opłat i podatków także udziały we wpływach z CIT i PIT, dochody ze sprzedaży majątku, subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne.

– Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że z opublikowanych przez Ministerstwo Finansów danych wynika, że Gmina Krzyżanów z dochodem 2. 430,99 zł. zajęła pierwsze miejsce spośród gmin wiejskich w powiecie kutnowskim – mówi Tomasz Jakubowski, Wójt Gminy Krzyżanów.

- R E K L A M A -

Natomiast w rankingu prowadzonym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, w którym ocenia się między innymi średnioroczne dochody własne budżetów gmin, wyniki egzaminów ósmoklasisty, wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego, przyrost naturalny Gmina Krzyżanów uplasowała się na 3. miejscu wśród gmin wiejskich powiatu kutnowskiego.

– Cieszy mnie fakt, że dzięki właściwej realizacji zadań gmina może się rozwijać i poprzez to tworzyć dobre warunki infrastrukturalne dla przyszłych i obecnych inwestorów, ale przede wszystkim poprawiać warunki życia mieszkańców – dodaje Wójt Jakubowski. •

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: