Gmina Kutno liderem rozwoju w Powiecie Kutnowskim. „To wielki sukces, że nasza praca została dostrzeżona”

Gmina Kutno znalazła się w czołówce Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego prowadzonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, zajmując w 2022 roku 1. miejsce wśród gmin wiejskich powiatu kutnowskiego oraz znajdując się na 38 miejscu w Województwie Łódzkim na 174 gminy.

- R E K L A M A -

Celem rankingu jest wyłonienie i promocja jednostek samorządowych wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na tle regionu. Intencją pomysłodawców było wprowadzenie do publicznej debaty zasady oceny samorządów przy pomocy zobiektywizowanych wskaźników ilościowych.

Wyniki przeprowadzonych analiz stanowią punkt wyjścia w dyskusjach dotyczących jakości zarządzania lokalnego, jak i strategicznych kierunków rozwoju regionów. Ocenie poddane są czynniki takie jak m.in. średnioroczne dochody własne budżetów gmin, wyniki egzaminu ósmoklasisty, wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego, czy przyrost naturalny.

- R E K L A M A -

To wielki sukces, że nasza praca została dostrzeżona. Jesteśmy w trakcie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2021 – 2030 i obrane przez nas kierunki rozwoju realizujemy poprzez: inwestycje w infrastrukturę drogową i kanalizacyjną poprawiającą bezpieczeństwo mieszkańców, edukujemy mieszkańców w zakresie właściwych postaw ekologicznych, dbamy o naszą tożsamość lokalną , historię i kulturę. Nasza społeczność lokalna również włącza się w rozwój Gminy Kutno ubiegając się o środki w ramach grantów sołeckich i inicjatywy lokalnej – mówi Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska.

PEŁNY RAPORT >

Źródło: Gmina Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: