reklama
reklama

Gmina Kutno ma Młodzieżową Radę Gminy. Kto zasiadł w prezydium?

Historyczna chwila w Gminie Kutno. W czwartek 28 grudnia 2023 roku odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kutno.

- R E K L A M A -

Na pierwszej sesji Rada uchwaliła wybór prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Kutno w składzie: Przewodniczący Młodzieżowej Rady – Szymon Podlasin, Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady – Natalia Widawska oraz Sekretarz Młodzieżowej Rady – Jakub Krysiak.

Tworzenie młodzieżowych rad gmin, jest uprawnieniem wynikającym z zapisów ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Zgodnie z artykułem 5b tej ustawy „Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny”. Możliwość ta wpisana jest w działania podejmowane przez gminę na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród jej mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży

- R E K L A M A -

W Gminie Kutno z wnioskiem o utworzenie młodzieżowej rady wystąpiła Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska na sesji Rady Gminy Kutno w dniu 30 sierpnia 2023 roku.

Więcej informacji na temat Młodzieżowej Rady Gminy Kutno, jej obszarów aktywności i form wsparcia przez władze Gminy znaleźć można na stronie UG Kutno.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: