Gmina Kutno: Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych na 2021 rok

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do złożenia wniosku na realizację zadań publicznych Gminy Kutno w 2021 roku w zakresie:

– Kultury
– Kultury fizycznej, sportu i turystyki
– Ochrony zdrowia i ekologii

Łączna kwota przeznaczona na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe to 90 000 złotych – po 30 000 złotych na każdą kategorię.

Maksymalna kwota dotacji na realizację jednego zadania wynosi 10 000 złotych.

Na wnioski czekamy do 10 maja 2021 roku, natomiast ogłoszenie wyników nastąpi do 10 czerwca 2021 roku.

Szczegółowe informacje na temat programu współpracy oraz wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku znajdą Państwo na stronie www.gminakutno.pl

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: