Gmina Kutno: Ogłoszenie wyników w otwartych konkursach ofert i inicjatywie lokalnej

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska informuje, że w tym roku na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresów: kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji, kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochrony zdrowia i ekologii oraz zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej wpłynęło łącznie aż 27 wniosków, z czego 15 otrzymało dofinansowanie.

- R E K L A M A -

Z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji wpłynęło łącznie 4 oferty. Dotację otrzymały następujące organizacje:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – zadanie „Sielanka w Leszczynku” , kwota 4 600,00 zł

- R E K L A M A -

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej – zadanie „Letnie, taneczne spotkanie z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej w rytmie folkloru „latino” i „flamenco”, kwota 7 000,00 zł

Stowarzyszenie Art. Energy – zadanie„Blues Junkers – koncert w ramach Majówki Gitarowej 2023″, kwota 10 000,00 zł

- R E K L A M A -

Z dziedziny kultury fizycznej, sportu i turystyki łącznie wpłynęło 8 ofert. Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

Okręg Mazowiecki PZW w Warszawie, Koło nr 109 Metalurg Kutno – zadanie „Czas na zdrowe hobby – młodzieży i samorządowców” , kwota 6 280,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gołębiew – zadanie „Dzień dziecka dla dzieci z Gminy Kutno”, kwota 6 000,00 zł

Akademia Sportów Walki i Rekreacji „Alex” – zadanie „Zajęcia sportowe z elementami samoobrony i kickboxingu dla dzieci i młodzieży”, kwota5 000,00 zł

Grupa Rekonstrukcji Historycznej Pestis – zadanie „Przez sport do historii”, kwota – 4 500,00 zł

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Kutno” – zadanie „Organizacja turniejów promujących Gminę Kutno oraz sportu wśród dzieci i młodzieży”, kwota 8 000,00 zł

Z dziedziny ochrony zdrowia i ekologii łącznie wpłynęło 5 ofert. Dotacje otrzymały:

Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie – zadanie „Opieka hospicyjno-paliatywna dla mieszkańców Gminy Kutno”, kwota10 000,00 zł

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” – zadanie„XVI Mikołajkowy turniej piłki siatkowej – Róża Cup 2023″, zadanie 3 000,00 zł

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” – zadanie

„III Rodzinny Festyn Sportowy w Woźniakowie”, kwota5 500,00 zł

W ramach inicjatywy lokalnej wpłynęło 10 wniosków. Dofinansowanie otrzymali :

P. Tomasz Skuza – zadanie „Przewodnik po Gminie Kutno”, kwota 10 000,00 zł

P. Anna Kolasińska – zadanie„Dzień Sąsiada – spotkanie integracyjne mieszkańców Nowej Wsi” 6 840,00 zł

P. Radosław Gustowski – zadanie „Piknik integracyjny Sołectwa Bielawki”, kwota 9 000,00 zł

P. Ewa Konopińska – zadanie „Piknik rodzinny”, kwota 4 000,00 zł

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: