reklama
reklama

Gmina Kutno: Ogłoszono przetarg na dzierżawę budynku przy ul. Krośniewickiej

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska ogłasza przetarg pisemny na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo – mieszkalnym usytuowanym przy ul. Krośniewickiej 41 ( dawna przychodnia NFZ) z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług w zakresie podstawowej opieki medycznej. 

- R E K L A M A -

Oferty powinny być złożone do dnia 15.12.2023 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kutno, ul. W. Witosa 1, 99- 300 Kutno, pokój 16 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dzierżawę części budynku przy ulicy Krośniewickiej 41 w Kutnie”. 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18.12.2023 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Gminy Kutno, ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, pokój nr 4 (sala konferencyjna).

- R E K L A M A -

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kutno, ul. W. Witosa 1,99-300 Kutno,pokój nr 2 lub telefonicznie pod numerem tel. 24 355 70 24.

Poniżej opis nieruchomości

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: