Gmina Kutno otrzymała dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości

Gmina Kutno znalazła się wśród 468 gmin z terenu całej Polski, którym przyznano pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich.

- R E K L A M A -

Minister Sprawiedliwości, działając jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości po przeprowadzeniu procedury naboru i przeprowadzeniu oceny 790 wniosków w naborze wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. ogłosił listę 468 gmin, które otrzymały dotację celową na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Gmina Kutno znalazła się na liście gmin, które aplikowały o przyznanie dotacji i które tę dotację otrzymały. Kwota jaką przyznano Gminie Kutno to 20 tys. zł. Nabór wniosków skierowany był na realizację zadania mającego na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez organizowanie i przeprowadzanie akcji i przedsięwzięć informacyjnych oraz zakup urządzeń i wyposażenia dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Źródło: Gmina Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: