reklama
reklama

Gmina Kutno planuje duże inwestycje z Polskiego Ładu. W grze wiele milionów złotych

Gmina Kutno złożyła trzy wnioski na planowane inwestycje do Rządowego Programu Polski Ład. W grze są miliony złotych, oto co może zostać zrealizowane w naszym regionie:

Jak informują władze gminy Kutno, w drugiej edycji Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych złożone zostały już trzy wnioski na planowane inwestycje:

- R E K L A M A -

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Gołębiewek Nowy i Gołębiewek Stary, etap II (kwota wnioskowanych środków: 10 450 000,00 zł).

– Przebudowa i rozbudowa dróg będących w zarządzie Wójta gminy Kutno, etap II:
– Przebudowa dróg w obrębie Wierzbie: droga gminna nr 102207E oraz droga wewnętrzna -razem dł. około 2,66 km;
– Przebudowa drogi Stara Wieś – Bielawki – dł. ok. 1,42 km;
– Przebudowa drogi gminnej 102204E Gołębiew Nowy – Kuczków – Żurawieniec – dł. około 3,1 km.

- R E K L A M A -

Kwota wnioskowanych środków: 11 400 000,00 zł.

– Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębiewku Nowym(kwota wnioskowanych środków: 4 500 000,00 zł).

- R E K L A M A -

W trzeciej edycji Polskiego Ładu, która skierowana jest do podmiotów gdzie funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PPGR) złożone zostały dwa wnioski na inwestycje:

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i otwartej strefy aktywności w miejscowości Głogowiec, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Raciborowie (kwota wnioskowanych środków: 1 960 000,00 zł).

– Budowa sali gimnastycznej oraz zbiornika bezodpływowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Strzegocinie (kwota wnioskowanych środków : 4 900 000,00 zł).

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: