Gmina Kutno: Podpisano umowę dotyczącą usług opiekuńczych. W grze prawie milion złotych

15 września 2022 w Urzędzie Gminy Kutno odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu „Usługi opiekuńcze w gminie Kutno”. Wzięli w niej udział Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Modrzejewska oraz kierownik projektu Rafał Augustyniak.

- R E K L A M A -

W dniu 06.09.2022 r. Gmina Kutno podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi umowę o dofinansowanie realizacji. Projektu: „Usługi opiekuńcze w Gminie Kutno”. Stroną umowy jest Gmina Kutno, natomiast realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 995 256,25 zł natomiast kwota dofinansowania to 895 730,62 zł.

- R E K L A M A -

Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w Gminie Kutno.

Projekt skierowany jest dla osób z Gminy Kutno zagrożonych ubóstwem/ wykluczeniem społecznym,które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawności wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego oraz do opiekunów faktycznych tych osób.

- R E K L A M A -

Przewidziana liczba osób objętych wsparciem wynosi 75, w tym 40 osób wymagających opieki oraz 35 opiekunów faktycznych tych osób.

Żeby osiągnąć cel projektu zaplanowane zostało kilka zadań:

1.Opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia w projekcie oraz monitoring wsparcia – pracownicy GOPS dokonają indywidualnej oceny sytuacji materialnej i życiowej danej osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz wyznaczy kierunki i wymiar koniecznej pomocy

2.Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – obejmować będą pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza i zapewnienie kontaktów z otoczeniem, usługi będą świadczone przez opiekunki/ów

3.Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – obejmować będą rehabilitację fizyczną i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu oraz wsparcie zdrowia psychicznego zamierzającego do wielostronnej aktywizacji

4.Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego – zostaną zakupione sprzęty oraz utworzona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego z którego będą mogły korzystać osoby zakwalifikowane do projektu.

Projekt realizowany będzie do końca sierpnia przyszłego roku.

Na chwilę obecną prowadzony jest nabór osób chętnych do wzięcia udziału w naszym projekcie. Rekrutacja będzie trwała do dnia 23.09.2022 r., następnie dokonana zostanie weryfikacja zgłoszeń i nastąpi wybór ostatecznej grupy docelowej, która to zostanie objęta wsparciem.

Osoby zainteresowane zapraszamy do biura projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Witosa 1.

Zakładamy, że zrealizowanych zostanie:

– 5984 godz. usług opiekuńczych dla osób w miejscu ich zamieszkania,

– 1320 godz. usług rehablitacji,

– 924 godz. usług opieki psychologicznej dla osób wymagających wsparcia oraz 280 godz. wsparcia psychologicznego dla opiekunów tych osób,

– 1100 godzin działalności wypożyczalni sprzętu rehablitacyjnego.

Korzystanie z wszystkich usług, włącznie z wypożyczalnią sprzętu rehablitacyjnego będzie bezpłatne.

(Źródło: Urząd Gminy Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: