reklama

Gmina Kutno: Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy

Gmina Kutno informuje, że od 23 sierpnia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie rozpoczyna wydawanie oraz przyjmowanie wniosków na nowe świadczenie – dodatek węglowy.

- R E K L A M A -

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza zasilany węglem kamiennym, brykietem lub peletem z zawartością co najmniej 85 procent węgla.

Dodatek węglowy dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

- R E K L A M A -

We wniosku należy podać:

  • dane wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacjiimię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz dane osób w gospodarstwie domowym
  • miejsce zamieszkania dla ustalenia właściwości gminy
  • numer rachunku bankowego na który ma zostać przekazana kwota dodatku.

Weryfikacja tych danych przez gminę wynika z uwagi na fakt, że jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy.

- R E K L A M A -

Złożenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie wymaga wykazania dochodów swoichi członków rodziny.

Wnioski można składać w gminach do 30.11.2022 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 24 355 70 36 i 24 355 70 37.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: