Gmina Kutno szykuje sporo inwestycji. Jakie są plany?

Gmina Kutno realizuje wiele inwestycji oraz planuje nowe projekty, aby poprawić jakość życia mieszkańców i zapewnić im większe bezpieczeństwo. Zadania na 2021 rok obejmują nie tylko przedsięwzięcia drogowe i kanalizacyjne, ale również związane z działalnością kulturową i oświatową.

Gmina Kutno realizuje wiele inwestycji oraz planuje nowe projekty, aby poprawić jakość życia mieszkańców i zapewnić im większe bezpieczeństwo. Zadania na 2021 rok obejmują nie tylko przedsięwzięcia drogowe i kanalizacyjne, ale również związane z działalnością kulturową i oświatową.

Otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego środki w kwocie blisko 2 000 000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dwóch znaczących zadań inwestycyjnych. Wsparcie w kwocie 795 836,00 zł pomoże zrealizować „Przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś”, natomiast kwota 1 200 000,00 zł sfinansuje w części kanalizację sanitarną z odgałęzieniem w sołectwie Gołębiewek Nowy i Gołębiewek Stary, której zasięg będzie wynosił 10km.

- R E K L A M A -

W kolejnych naborach wniosków z RFIL gmina Kutno stara się również o przyznanie środków na:

– Przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Nowe Sójki. Wnioskowana kwota na to przedsięwzięcie wynosi 902 000,00zł.

- R E K L A M A -

– „Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Żurawieńcu”, na realizację, której gmina Kutno zawnioskowała o kwotę 1 100 000, 00zł.

– Termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Krośniewickiej 41. Gmina Kutno na wykonanie tego przedsięwzięcia wnioskowała o kwotę 1 350 000,00zł.

- R E K L A M A -

Zadania planowane na rok 2021 przez Gminę Kutno w ramach naboru wniosków z RFIL obejmują inwestycje realizowane na terenach tzw. „popegeerowskich” i są to:

– Zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania chodnika o długości 3690,00 metrów wzdłuż drogi gminnej nr 102682 i 102202E, łączącej miejscowości Florek, Michałów i Głogowiec. Na realizację przedsięwzięcia wnioskowano o kwotę 1 700 000,00 zł.

– Budowa placu zabaw oraz zewnętrznej siłowni w miejscowości Głogowiec, na realizację której wnioskowano o kwotę 300 000,00 zł.

– Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno – sanitarnym przy szkole podstawowej w Strzegocinie. Gmina Kutno wnioskowała o wsparcie finansowe w kwocie 3 000 000,00 zł.

Warto wspomnieć, że Gmina Kutno już w 2020 roku opracowała projekt i koncepcję zagospodarowania przestrzeni na osiedlu w miejscowości Leszno, gdzie dawniej funkcjonowało Państwowe Gospodarstwo Rolne. We współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Leszczynku Gmina Kutno w 2021 roku wnioskowała do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum” o dotację w kwocie 300 000,00 zł, która pozwoli na utworzenie w miejscowości Leszno placu zabaw dla dzieci, ciągu komunikacyjnego, a także na wyznaczenie miejsca na pojemniki na odpady.

To i obecnie realizowane zadanie w miejscowości Leszno, polegające na uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej ze środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zdecydowanie poprawi komfort życia mieszkańców tej części gminy Kutno.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: