Gmina Kutno: Trwa realizacja usług opiekuńczych dla mieszkańców

Od września 2022 roku Gmina Kutno realizuje projekt „ Usługi opiekuńcze „. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to prawie milion złotych tj. 995256,25 zł z czego kwota dofinansowania to 895 730,62 zł . 

- R E K L A M A -

Wkład własny w wysokości 10 % wartości projektu został wniesiony w postaci:
– udostępnienia sali w celu wykorzystania do realizacji wsparcia w projekcie,
– udostępnienia pomieszczeń na potrzeby prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego jest to wkład rzeczowy wnoszony w koszty bezpośrednie,
– wkładu finansowego w postaci kosztów zasiłków w wysokości 5 850,00 zł. miesięcznie.

Jak mówi Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska   „To bardzo ważne aby osoby starsze, słabsze, potrzebując opieki miały  możliwość uzyskania pomocy, którą  świadczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym.”

- R E K L A M A -

Projekt skierowany jest do osób z gminy Kutno zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność. Są to osoby, które wymagają opieki oraz wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Projektem objęci są również opiekunowie faktyczni tych osób. Ze wsparcia korzysta 75 osób w tym 40 osób wymagających opieki oraz 35 opiekunów faktycznych. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Zadania realizowane w projekcie to usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunów w miejscu zamieszkania:
• pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,
• opieka higieniczna, pielęgnacja zleconą przez lekarza
• zapewnienie kontaktów z otoczeniem


Realizowane są również specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania które obejmują rehabilitację fizyczną i usprawniają zaburzone funkcje organizmu oraz wspierają zdrowia psychicznego, przyczyniając się do wielostronnej aktywizacji.
W ramach projektu w Urzędzie Gminy Kutno przy ul. Witosa 1 powstała wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, realizuje swoje cele w szczególności poprzez nieodpłatne udostępnienie urządzeń rehabilitacyjnych osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projektu jest realizowany do końca sierpnia 2023 roku. Po jego zakończeniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie będzie kontynuował wypożyczanie sprzętu dla mieszkańców naszej gminy.

- R E K L A M A -


Oferowany sprzęt to:
• wózki inwalidzkie,
• podpórki (balkoniki),
• kule łokciowe,
• materace przeciwodleżynowe,
• fotele masujące,
• łóżka rehabilitacyjne,
• trójnogi rehabilitacyjne,
• wózki pielęgnacyjne,
• fotele sanitarne.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: