Gmina Oporów stara się o dofinansowanie inwestycji. Jakie są plany?

Gmina Oporów złożyła 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji. Między innymi o: adaptację budynku po dawnej SP w Oporowie z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno-Administracyjne, z salą konferencyjno-kinową, termomodernizację budynku SP w Szczycie oraz utworzenie skweru zieleni w centrum Oporowa.

Gmina Oporów złożyła 5 wniosków o dofinansowanie inwestycji. Między innymi o: adaptację budynku po dawnej SP w Oporowie z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno-Administracyjne, z salą konferencyjno-kinową, termomodernizację budynku SP w Szczycie oraz utworzenie skweru zieleni w centrum Oporowa.

- R E K L A M A -

Wójt Gminy – Robert Pawlikowski ma nadzieję, że przynajmniej niektóre wnioski uzyskają akceptację. Wnioski złożono w ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych gmina złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Skórzewa, na odcinku 2 km. Złożono również wniosek na grant sportowy, w ramach którego zaplanowano adaptację budynku przy stadionie na szatnie z sanitariatami dla sportowców.

Gmina wnioskuje także o 10 grantów sołeckich w większości na modernizację i wyposażenie świetlic. Łączna suma wszystkich inwestycji przekraczać będzie kwotę 15 mln zł.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: