Grażyna Rzymkowska nagrodzona przez prezydenta

Nagroda Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury została przyznana Pani Grażynie Rzymkowskiej. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się podczas ważnego wydarzenia artystycznego lub sesji Rady Miasta Kutno.

- R E K L A M A -

Grażyna Rzymkowska – ur. 16 maja 1934 r. w Wieruszowie. Ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie i studiowała na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1961 r. objęła stanowisko kierownika, potem dyrektora, Muzeum-Zamku w Oporowie i sprawowała tę funkcję przez 45 lat do 2006 r. Dzięki niej stał się on perełką wśród zabytków i placówek kulturalnych nie tylko Ziemi Kutnowskiej. Uratowała i pozyskała do zbiorów wiele zabytków ruchomych, które są ozdobą Muzeum w Oporowie.

Była również organizatorką Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie i Muzeum Regionalnego w Kutnie. Wiele czasu poświęciła także pracy społecznej na rzecz ratowania zabytków w regionie kutnowskim. Jest autorką wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych o zabytkach i historii Kutna i regionu, m.in. jest współautorką pierwszej i drugiej monografii Kutna.

- R E K L A M A -

Była współzałożycielką Kutnowskiej Komisji Opieki nad Zabytkami przy Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym w Kutnie (1971 r.). Posiada znaczący dorobek publicystyczny. Za swoją pracę zawodową i działalność społeczną została uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz wyróżnieniami i nagrodami. Została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski (1998 r.), Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami (1976 r.), Medalem za Wybitne Zasługi w Krzewieniu Idei Krajoznawstwa PTTK (1980 r.), Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1984 r.), oznaką Zasłużony Działacz Kultury, odznakami Za Zasługi dla Województwa Poznańskiego i Łódzkiego oraz nagrodą Ministra Kultury i Sztuki w 1994 r., Medalem im. Aleksandra Patkowskiego, za wybitne zasługi dla popularyzacji idei regionalizmu (2002 r.).

Za swoją pracę i zasługi w dziedzinie muzealnictwa oraz szeroką działalność społeczną w dziedzinie kultury i ochrony zabytków została odznaczona przez Ministra Kultury srebrnym medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”.

- R E K L A M A -

W roku 2011 otrzymała Nagrodę Starosty Kutnowskiego w uznaniu całokształtu działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W roku 2017 otrzymała Medal Starosty Kutnowskiego „Zasłużony dla Powiatu Kutnowskiego” za wybitne zasługi na rzecz Powiatu Kutnowskiego, przyczyniające się do jego rozwoju, ratowania dziedzictwa kultury, popularyzacji wiedzy o powiecie i jego historii.

źródło: UM Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: