Hiszpańska przygoda Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej (ZDJĘCIA)

W dniach od 7 do 14 lipca 2023 r. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej przebywał na XI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Tańca Ludowego ALEGRIA DE DANZER  COSTA BRAVA-BARCELONA w LLORET DE MAR w Hiszpanii.

- R E K L A M A -

Oprócz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej, który był jedynym reprezentantem Polski w festiwalu uczestniczyły liczne zespoły z Bułgarii, Włoch, Serbii i Turcji.

Koncert galowy poprzedzony był paradą wszystkich zespołów uczestniczących w festiwalu  po centrum miasta  w miejscowości LLORET De MAR, zachęcając swym śpiewem i barwnymi strojami do obejrzenia występów.

- R E K L A M A -

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej zaprezentował swoją pokazową żywiołową suitę tańców z okolic Kutna – kujawiaka i oberka z przyśpiewkami i solówkami oraz tańce z regionu krakowskiego.

Koncert został nagrodzony dużymi  brawami zgromadzonej publiczności, gdzie można było spotkać wielu rodaków odpoczywających w tym mieście oraz przez zespoły uczestniczące w festiwalu, które podziwiali nasze umiejętności sceniczne, kondycję i technikę.

- R E K L A M A -

Udział w festiwalu to nie tylko koncerty, ale i okazja do integracji i wymiany doświadczeń z innymi zespołami z różnych krajów, poznawanie innych zakątków świata, zwiedzanie ale przede wszystkim to promocja miasta Kutno i Polski oraz naszej lokalnej kultury.

Podczas wyjazdu członkowie ZPiTZK znaleźli czas na zasłużony odpoczynek na plaży, rejs statkiem i kąpiele morskie. Zwiedzili także kilka miejsc w Barcelonie i w czasie przerwy autokarowej we Francji przepiękny Strasburg  ze swoją Katedrą Notre Dame, oranżerią z bocianami i oficjalną siedzibą Parlamentu  Europejskiego.

Wyjazd był jednym z corocznych wyjazdów zespołu na festiwale folkloru za granicą i zorganizowany ze środków własnych członków  zespołu oraz ze środków stowarzyszenia, które otrzymuje wynagrodzenie za liczne koncerty w ciągu roku zgodnie ze swoją działalnością statutową.

Udział Zespołu w Festiwalu był dofinansowany przez Prezydenta Miasta Kutno. Była to realizacja zadania publicznego z zakresu KULTURA,SZTUKA,OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ,PIELEGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ,OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ.

Zespół zachęca wszystkich chętnych lubiących muzykę, śpiew i taniec, oraz muzyków  do wstąpienia w jego szeregi. Próby odbywają się w Kutnowskim Domu Kultury  dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki  w godzinach 17-18 dzieci oraz 18-20 młodzież i dorośli .

Zespół zaprasza na najbliższe nasze koncerty, które odbędą się w niedzielę 23 lipca w godzinach 17-19  w  Leszczynku w Centrum Kultury Gminy Kutno w rytmie Folkloru, Latino i Flamenco  z udziałem gościa specjalnego SAMBA EXTREMA  i 4 sierpnia na biesiadę z ZPiTZK w klubokawiarni ALTERNATYWA w Kutnie na Placu Piłsudskiego w godzinach 18-20 

Tekst i foto: Bożena Szymczak-Kańska – Prezes ZPiTZK


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: