reklama
reklama
reklama
reklama

Honorowe Nagrody Prezydenta Miasta Kutno przyznane. Kto je otrzymał? – ZDJĘCIA

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Kutno oficjalnie zostały przyznane Honorowe Nagrody Prezydenta Miasta. Zbigniew Burzyński wręczył pięć statuetek. Cztery trafiły do kutnowskich przedsiębiorców właścicieli firm: Polfarmex S.A, AMZ-Kutno S.A, TAP Kutno Sp. z o. o., oraz PBO VESTER Handzelewicz Sp. J., natomiast piąta wręczona została Weronice Lenarczyk prężnie działającej na rzecz kutnowskiej kultury i promocji róż.

- R E K L A M A -

– Nominowane do przyznania Honorowej Nagrody Prezydenta Miasta Kutno firmy to rodzime przedsiębiorstwa, które związane są z Kutnem od momentu powstania. Każde z nich z powodzeniem działa w swoich branżach zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej, dając zatrudnienie setkom mieszkańców Kutna. Ich aktywność zagraniczna istotnie wpływa na rozpoznawalność naszego miasta na świecie. Poza działalnością biznesową uhonorowane firmy angażują się we współtworzenie życia kulturalnego i społecznego w naszym mieście jako ich sponsorzy oraz uczestnicy – uzasadniał Zbigniew Wdowiak, zastępca prezydenta Kutna podczas sesji.

Firma Polfarmex S.A. działa nieprzerwanie w Kutnie od 35 lat, kontynuując wieloletnie tradycje przemysłu farmaceutycznego w naszym mieście. Spółka jest znaczącym i rozpoznawalnym w kraju producentem leków generycznych na receptę z zakresu pulmonologii, kardiologii, gastrologii, neurologii, dermatologii oraz ginekologii. Produkty firmy dostępne są także na 15 rynkach na świecie, w tym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w państwach bałtyckich oraz na Dalekim Wschodzie. Spółka jest jednym z największych pracodawców w Kutnie, który mocno angażuje się zarówno w rozwój osobisty pracowników jak i we wsparcie lokalnych lokalnej społeczności w wielu obszarach.

- R E K L A M A -

Firma AMZ-Kutno S.A. powstała w 1999 r. i zajmuje się produkcją zabudów specjalnych do samochodów użytkowych (ambulansów, bankowozów, pojazdów specjalnych dla służb mundurowych), a także produkcją pojazdów wojskowych.
W Kutnie powstało od zera wiele pojazdów opancerzonych, w tym m.in. Tur, Bóbr, Dzik, Żubr, Hipopotam. Firma uczestniczy w wielu branżowych targach międzynarodowych, dzięki czemu z powodzeniem sprzedaje swoje pojazdy również za granicą. W lutym 2024 r. AMZ-Kutno S.A. podpisała umowę ramową z Agencją Uzbrojenia na dostawę 286 Lekkich Opancerzonych Transporterów Rozpoznania (LOTR) Bóbr-3 w ramach programu o kryptonimie Kleszcz, które zasilą Wojsko Polskie.

Firma TAP Kutno Sp. z o.o. powstała formalnie w 2017 r., jednak od początku istnienia jej głównym udziałowcem jest Gambit Sp. z o.o., rodzime przedsiębiorstwo obecne w Kutnie od 1994 r.. Spółka Gambit jest znaczącym w Europie i na Świecie producentem i dystrybutorem siarczanu miedzi paszowego. Za sprawą inwestycji w Podstrefie Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i powołanej tym celu spółki TAP Kutno, firma uruchomiła nowoczesną fabrykę przy ul. Poprzecznej. W nowo wybudowanym zakładzie produkowany jest – przy wykorzystywaniu granulatu miedzi metalicznej – wysokiej jakości siarczan miedzi pięciowodny z przeznaczeniem paszowym i technicznym. Spółka jest cenionym pracodawcą i od lat włącza się m.in. w organizację Święta Róży, podczas którego jest patronem Królowej Róż.

- R E K L A M A -

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „VESTER” Handzelewicz Sp. J. to istniejąca od 1991 firma budowlana, która specjalizuje się głównie w realizacji obiektów medycznych na terenie Polski i Europy. Spółka ma na koncie wiele ukończonych projektów w tym obszarze, w tym m.in. szpitale i oddziały szpitalne (Łódź, Kraków, Warszawa), stacje dializ (Wilno, Nowy Tomyśl, Wągrowiec) czy oddziały kardiologiczne (Łódź, Kutno, Ełk). Firma z powodzeniem realizowała także wiele obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych. Vester Sp. J. od lat aktywnie podejmuje także działania w sferze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pani Weronika Lenarczyk to pracownik z 22-letnim stażem pracy. Z wykształcenia jest filologiem angielskim. Pracę w Kutnowskim Domu Kultury rozpoczęła w 2012 r. na stanowisku starszego instruktora ds. organizacji i promocji. Od 2018 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Promocji i Marketingu w Kutnowskim Domu Kultury.

Na przestrzeni lat pracy w Kutnowskim Domu Kultury wykonywała z sukcesem wiele zadań związanych promocją Święta Róży – największego wydarzenia różanego w Polsce. Pierwszym „różanym” sukcesem, który miał ogromny wpływ na dalszy rozwój najważniejszej dla miasta imprezy, było pozyskanie kontaktów
z producentami róż z całej Polski oraz zbudowanie silnych relacji, dzięki którym od 2012 r. w Kutnie można podziwiać setki odmian róż ogrodowych na wystawie róż w trakcie wrześniowego Święta Róży.

Dzięki staraniom Pani Weroniki, w 2018 r. kutnowska wystawa róż przekształciła się w Ogólnopolską Wystawę Róż z Profesjonalnym Konkursem Różanym. Energia włożona w pracę nad promocją Kutna – miasta róż na arenie ogólnopolskiej zaowocowała obecnością Kutna i Kutnowskiego Domu Kultury na wielu prestiżowych wydarzeniach. Dzięki stałej współpracy z Zamkiem Królewskim w Warszawie, Kutno współorganizowało oficjalne Otwarcie Dolnych Ogrodów Zamku Królewskiego i Królewskiej Wystawy Róż (2019), Królewskiej Wystawy Kwiatów (2021) oraz Dni Ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie (2023 r.) 

Współpraca z Zamkiem Królewskim w Warszawie zaowocowała także obecnością wystaw z Zamku, podczas Święta Róży (Pawilon Muzealno- Wystawienniczy gościł wystawy z Zamku). Starania promujące markę, miasto i Święto Róży poskutkowały obecnością na Targach Poznańskich – Gardenia (od 2014 – 2023), Green Days w Nadarzynie, Prezentacją na Arenie Krajobrazu w Poznaniu, a także promocją w trakcie wydarzeń różanych na terenie Polski m.in.: Końskowola, Łask.
Pani Weronika Lenarczyk jest współautorką wielu publikacji: Święto Róży 40 lat tradycji, 10 lat  Kutno – miasto róż,  45 lat KDK, współtworzy gazetę różaną wydawaną z okazji Święta Róży.

Pani Weronika rokrocznie publikuje, w ogólnopolskim roczniku „Róże”, reportaże z wydarzeń różanych w Kutnie oraz redaguje dodatek różany poświęcony promocji Kutna – miasta róż. Pełni także funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Różanego, które zrzesza miłośników róż, popularyzuje wiedzę o uprawie, historii i nowościach różanych, organizuje konkursy i wystawy, konferencje popularnonaukowe oraz szkolenia. Starania Pani Weroniki zaowocowały współpracą przy organizacji Międzynarodowej Konferencji Różanej, a także Pikniku wśród Róż i Święta Róży podczas których mieszkańcy Kutna mogą liczyć m.in. na porady i wsparcie ze strony profesjonalistów.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: