Ile mieszkaniec Kutna zapłaci za brak OC?

Wysokość kary za brak OC jest wyliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez rząd. W 2023 roku wartość ta wzrośnie dwukrotnie — w styczniu i w lipcu. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się z podwyżką mandatów za przerwę w ubezpieczeniu na początku i w połowie roku. Ile zapłacisz za niewykupienie polisy na czas? Odpowiadamy. 

Najczęstsze przyczyny braku ciągłości OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gromadzi dane m.in. na temat przyczyn braku ciągłości OC wśród kierowców. Do najczęściej wymienianych powodów należą:

●       wygaśnięcie polisy wcześniejszego właściciela;

●       nieopłacenie wszystkich rat składki, co skutkuje nieprzedłużeniem umowy na kolejny rok;

●       niewykupienie OC dla zarejestrowanego i uszkodzonego/nieużywanego auta.

Aby uniknąć przerw w ubezpieczeniu, pamiętaj o kilku ważnych kwestiach. Twoja polisa OC przedłuży się automatycznie pod warunkiem, że uregulujesz wszystkie zaległe płatności za składki. Z wygaśnięciem ubezpieczenia po zakończeniu okresu obowiązywania umowy muszą liczyć się kierowcy, którzy po zakupie auta zdecydowali się na korzystanie z OC wcześniejszego posiadacza.

Ile wynosi kara za brak OC w 2023 roku?

Wysokość kary za brak ciągłości polisy została określona w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Finalna opłata zależy od rodzaju pojazdu i liczby dni bez OC. Z największym wydatkiem muszą się liczyć kierowcy, którzy nie mieli ubezpieczenia dłużej niż przez 14 dni.

W przypadku samochodów osobowych maksymalny mandat stanowi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli luka w polisie trwa do 3 dni, pełna opłata karna zostanie pomniejszona o 80%. Gdy przerwa w ubezpieczeniu OC  przeciągnie się nieco dłużej, od 4 do 14 dni, właściciel zapłaci 50% najwyższego możliwego mandatu.

Do końca czerwca 2023 roku stawki za brak ważnego ubezpieczenia w przypadku samochodów osobowych prezentują się następująco:

●       do 3 dni — 1 400 zł;

●       od 4 do 14 dni — 3 490 zł;

●       powyżej 14 dni — 6 980 zł.

Po podwyższeniu płacy minimalnej wraz z początkiem lipca kary za brak OC ulegną zwiększeniu i będą wynosić odpowiednio 1 440 zł, 3 600 zł i 7 200 zł.

Czy da się uniknąć kary za przerwę w OC?

Niewielu kierowców zdaje sobie sprawę, że nawet jednodniowa luka w ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia może skutkować otrzymaniem wysokiej grzywny. Jeśli nie opłacisz OC w terminie, zawsze musisz liczyć się z ryzykiem nałożenia na Ciebie kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co ważne, do wykrycia braku OC może dojść nie tylko podczas rutynowych kontroli drogowych. UFG korzysta z baz danych tworzonych na podstawie informacji udostępnianych przez ubezpieczycieli. W ten sposób pracownicy Funduszu mogą w łatwy sposób wychwycić pojazdy bez ważnej polisy i nakładać kary.

Aby uniknąć kosztownych konsekwencji wynikających z braku ciągłości polisy, najlepiej zadbaj o wykupienie ubezpieczenia z wyprzedzeniem. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko otrzymania mandatu i będziesz mieć dużo czasu na znalezienie atrakcyjnej oferty. 

materiał zewnętrzny

Nie przegap: