Ile mieszkaniec Kutna zapłaci za brak OC?

Wysokość kary za brak OC jest wyliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez rząd. W 2023 roku wartość ta wzrośnie dwukrotnie — w styczniu i w lipcu. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się z podwyżką mandatów za przerwę w ubezpieczeniu na początku i w połowie roku. Ile zapłacisz za niewykupienie polisy na czas? Odpowiadamy. 

- R E K L A M A -

Najczęstsze przyczyny braku ciągłości OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny gromadzi dane m.in. na temat przyczyn braku ciągłości OC wśród kierowców. Do najczęściej wymienianych powodów należą:

●       wygaśnięcie polisy wcześniejszego właściciela;

- R E K L A M A -

●       nieopłacenie wszystkich rat składki, co skutkuje nieprzedłużeniem umowy na kolejny rok;

●       niewykupienie OC dla zarejestrowanego i uszkodzonego/nieużywanego auta.

- R E K L A M A -

Aby uniknąć przerw w ubezpieczeniu, pamiętaj o kilku ważnych kwestiach. Twoja polisa OC przedłuży się automatycznie pod warunkiem, że uregulujesz wszystkie zaległe płatności za składki. Z wygaśnięciem ubezpieczenia po zakończeniu okresu obowiązywania umowy muszą liczyć się kierowcy, którzy po zakupie auta zdecydowali się na korzystanie z OC wcześniejszego posiadacza.

Ile wynosi kara za brak OC w 2023 roku?

Wysokość kary za brak ciągłości polisy została określona w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Finalna opłata zależy od rodzaju pojazdu i liczby dni bez OC. Z największym wydatkiem muszą się liczyć kierowcy, którzy nie mieli ubezpieczenia dłużej niż przez 14 dni.

W przypadku samochodów osobowych maksymalny mandat stanowi dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli luka w polisie trwa do 3 dni, pełna opłata karna zostanie pomniejszona o 80%. Gdy przerwa w ubezpieczeniu OC  przeciągnie się nieco dłużej, od 4 do 14 dni, właściciel zapłaci 50% najwyższego możliwego mandatu.

Do końca czerwca 2023 roku stawki za brak ważnego ubezpieczenia w przypadku samochodów osobowych prezentują się następująco:

●       do 3 dni — 1 400 zł;

●       od 4 do 14 dni — 3 490 zł;

●       powyżej 14 dni — 6 980 zł.

Po podwyższeniu płacy minimalnej wraz z początkiem lipca kary za brak OC ulegną zwiększeniu i będą wynosić odpowiednio 1 440 zł, 3 600 zł i 7 200 zł.

Czy da się uniknąć kary za przerwę w OC?

Niewielu kierowców zdaje sobie sprawę, że nawet jednodniowa luka w ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia może skutkować otrzymaniem wysokiej grzywny. Jeśli nie opłacisz OC w terminie, zawsze musisz liczyć się z ryzykiem nałożenia na Ciebie kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co ważne, do wykrycia braku OC może dojść nie tylko podczas rutynowych kontroli drogowych. UFG korzysta z baz danych tworzonych na podstawie informacji udostępnianych przez ubezpieczycieli. W ten sposób pracownicy Funduszu mogą w łatwy sposób wychwycić pojazdy bez ważnej polisy i nakładać kary.

Aby uniknąć kosztownych konsekwencji wynikających z braku ciągłości polisy, najlepiej zadbaj o wykupienie ubezpieczenia z wyprzedzeniem. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko otrzymania mandatu i będziesz mieć dużo czasu na znalezienie atrakcyjnej oferty. 

materiał zewnętrzny

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: