reklama

Jak działa monitoring miejski w Kutnie? Prezydent odpowiada na pismo przewodniczącego rady

Miejski system monitoringu działa prawidłowo, a twierdzenia, że wiele kamer funkcjonuje źle i nie spełnia swojej roli nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Między innymi w ten sposób prezydent Kutna Zbigniew Burzyńskiemu odpowiada przewodniczącemu Rady Miasta Mariuszowi Sikorze, który ostatnio interweniował w sprawie problemów z „Wielkim Bratem”.

- R E K L A M A -

Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński w bardzo obszerny sposób odniósł się do pisma, które skierował Mariusz Sikora. Przypomnijmy, przewodniczący Rady Miasta Kutno niedawno wystosował interpelację, w której – powołując się na „liczne sygnały mieszkańców jak i osobiście przeprowadzoną analizę” – wyraził swoje obawy w sprawie funkcjonowania miejskiego monitoringu.

– Sytuacja taka doprowadza do złudnego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Kutna. Z uwagi na dość dużą skalę niepoprawnie działających i zainstalowanych kamer, proszę o podjęcie skutecznych działań polegających na naprawie, wymianie lub zmianie miejsca instalacji tychże urządzeń, oczywiście przy udziale pracowników Straży Miejskiej w Kutnie, którzy bezpośrednio zajmują się obsługą monitoringu miejskiego – pisał przewodniczący Rady Miasta.

- R E K L A M A -

Nowoczesny program, nowe kamery i wiele modernizacji

Jak informuje prezydent Zbigniew Burzyński, w ostatnich latach zakupiony został nowoczesny program do monitorowania obrazu z kamer z bezterminową aktualizacją i wieloma funkcjami wspomagającymi monitorowanie, takimi jak m.in. rejestracja tablic rejestracyjnych, przekroczenie linii, detektor twarzy, wykrywanie ruchu itp. Jednak, aby móc wykorzystać niektóre z tych funkcji należy zamontować kamery o stałym polu widzenia.

Dowiadujemy się także, że zmodernizowano serwerownię systemu monitoringu miejskiego. Między innymi wymienione zostały macierze dyskowe, doprowadzony został światłowód oraz wymieniono zasilanie awaryjne. Dodatkowo stanowiska pracy operatorów monitoringu miejskiego zostały zmodernizowane poprzez wymianę wyeksploatowanych komputerów oraz zużytych monitorów.

- R E K L A M A -

Zostało wymienionych 8 kamer z tzw. starego systemu na nowe kamery szybkoobrotowe IP o rozdzielczości 2 MPX i 30–krotnym przybliżeniu optycznym. Do 2 z wyżej wymienionych kamer doprowadzono światłowód. System monitoringu miejskiego rozbudowano instalując dodatkowo 15 kamer szybkoobrotowych IP o rozdzielczości 2 MPX i 30–krotnym przybliżeniu optycznym, z czego 11 kamer zrealizowanych jest w technologii światłowodowej.

Miejski monitoring składa się z ponad 30 kamer / fot. UM Kutno

Niebawem pojawią się nowe kamery w Kutnie

Jak informuje prezydent Burzyński, rozważa się wymianę kamer w parku im. Wiosny Ludów, wymaga to jednak doprowadzenia światłowodu do budynku muzeum w parku, gdyż obecnie transmisja sygnału odbywa się drogą radiową, która ma bardzo małą przepustowość i jest niestabilna.

– Odnosząc się do opinii o niewłaściwych miejscach montażu kamer, to są one najbardziej optymalne. Zmiana tych miejsc wpłynęłaby bardzo negatywnie na pole widzenia kamer. W kwestii usunięcia przeszkód w polu widzenia kamer informuję, że w okresie wegetacyjnym liście drzew znacząco zawężają pole widzenia kamer, poza tym w niektórych przypadkach przycięcie gałęzi nie jest możliwe ze względu na okresy lęgowe ptaków – mówi prezydent.

Włodarz Miasta Róż podkreśla, że system monitoringu miejskiego w Kutnie jest objęty stałą konserwacją, przez co od wielu lat zachowuję ciągłość pracy. Na bieżąco są usuwane usterki – dotyczy to szczególnie tzw. komunikacji radiowej, która wymaga ciągłej adaptacji zajmowanych częstotliwości oraz wymiany uszkodzonych urządzeń. Awarie i usterki spowodowane są najczęściej wyładowaniami atmosferycznymi.

Obecnie uruchamiane są dodatkowe dwie kamery w technologii światłowodowej w okolicach dworca PKP i ulicy 1–go Maja, co dodatkowo wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

– Odnosząc się do opinii, że wiele kamer źle funkcjonuje i nie spełnia swojej roli, informuję, że nie znajduje to potwierdzenia w rzeczywistości – odpiera zarzuty prezydent Burzyński.

System miejskiego monitoringu w Kutnie / fot. UM Kutno

Problemem monitoringu? Komunikacja radiowa

Jak dodaje, aby poprawić skuteczność monitoringu, rozważana jest możliwość, aby do kamer szybkoobrotowych domontować kamery o stałym polu widzenia tak, aby widziały zawsze sto procent terenu.

Prezydent podkreśla, że system monitoringu miejskiego działa w oparciu o przesył obrazu drogą radiową, która niestety jest bardzo awaryjna i podatna na zmiany warunków atmosferycznych oraz poprzez światłowód, który daje lepszy obraz i jest praktycznie bezawaryjny. Modernizacja systemu wizyjnego opiera się na wymianie starych kamer i podłączeniu istniejących do sieci światłowodowej, jeżeli jest to możliwe. Jest to proces, który musi być rozłożony w czasie ze względu na koszty związane przede wszystkim z przyłączeniem punktów kamerowych do sieci światłowodowej.

– Podsumowując powyższe, informuję, że w ramach środków przeznaczonych w budżecie miasta na monitoring, miejski system działa w sposób prawidłowy – czytamy na koniec pisma w odpowiedzi do interpelacji Mariusza Sikory.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: