reklama
reklama

Jak działa procedura zapobiegająca nepotyzmowi w powiecie? Młodzi Demokraci wystosowali zapytanie

Młodzi Demokraci skierowali do starosty kutnowskiego zapytanie dotyczące między innymi tego, jak działa procedura zapobiegająca nepotyzmowi w powiatowych instytucjach.

- R E K L A M A -

Nepotyzm w instytucjach publicznych może przybierać bardzo zróżnicowane formy. Niewątpliwie każda z nich jest niedopuszczalna i zasługuje na potępienie. Jako osoby wchodzące na rynek pracy liczymy na równe traktowanie i sprawiedliwą ocenę naszej wiedzy i kompetencji, co ma bezpośrednie przełożenie na możliwości podjęcia atrakcyjnej pracy – można przeczytać w zapytaniu skierowanym do starosty Daniela Kowalika.

Młodzi Demokraci zwracają się z pytaniami do starosty „czy w instytucjach prowadzonych przez Powiat Kutnowski działa procedura zapobiegająca temu rodzaju praktykom? Kiedy została wprowadzona? Kto odpowiada za wdrożenie, realizację i nadzór jej przestrzegania?”.

- R E K L A M A -

Pragniemy podkreślić, że transparentność procedur oraz równe szanse na starcie to kluczowe założenia dla funkcjonowanie instytucji publicznych w naszym oczach. Prosimy traktować to zapytanie jako skierowane przez dużą część młodych osób, do których również pan się zalicza – piszą w zapytaniu Młodzi Demokraci.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: