Jak miasto będzie współpracowało z org. pozarządowymi? Ruszają konsultacje

Kutnowski magistrat zaprasza na konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego współpracującymi z samorządem Miasta Kutno.

- R E K L A M A -

Celem spotkań będzie omówienie projektu „Programu współpracy na rok 2020 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz projektu uchwały dotyczącej zmian w „Wieloletnim Programie współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021”.

Konsultacje odbędą się w dniach:

- R E K L A M A -

1) w dniu 21 października 2019 roku, o godzinie 16.00 – spotkanie z zakresu kultury;

2) w dniu 21 października 2019 roku, o godzinie 17.00 – spotkanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia;

- R E K L A M A -

3) w dniu 21 października 2019 roku, o godzinie 18.00 – spotkanie z zakresu sportu i turystyki;

Miejsce spotkań branżowych: Dworek Modrzewiowy, ul. Narutowicza 20.

4) w dniu 24 października 2019 roku, o godzinie 16.00 – SPOTKANIE OGÓLNE.

Miejsce spotkania ogólnego: Kutnowski Dom Kultury (sala konferencyjna I piętro).

Program spotkań:

  1. Informacja o bieżącej realizacji „Programu współpracy na rok 2019 Miasta Kutno …”
  2. Omówienie projektów oraz konsultacje społeczne „Programu współpracy na rok 2020 Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”” oraz zmian do „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021” .
  3. Przerwa – poczęstunek.
  4. Dyskusja nt. projektów Programów.
  5. Informacja o kontrolach prowadzonych przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli (24 października).
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie spotkania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie UM Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: