reklama
reklama

Jak rozliczyć podatek rolny przez Internet?

Prawidłowe rozliczenie podatku rolnego to ważny obowiązek posiadaczy gruntów oznaczonych w ewidencji jako użytki rolne. Sprawdź, jak szybko i rzetelnie wypełnić dokumenty zgłoszeniowe do urzędu gminy, wysłać je online i opłacić podatek wygodnie przez Internet.

- R E K L A M A -

Dokumenty wymagane w podatku rolnym

Podatek rolny opłacają właściciele, użytkownicy wieczyści i posiadacze gruntów oznaczonych w ewidencji jako użytki rolne. Nabycie takiej działki wymaga dopełnienia ważnych formalności. W ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, należy złożyć w urzędzie gminy:

Informację o gruntach IR-1: osoby fizyczne;

- R E K L A M A -

Deklarację na podatek rolny DR-1: osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki niemające osobowości prawnej.

Organem podatkowym właściwym w podatku rolnym jest urząd miasta lub gminy właściwy według położenia (adresu) działki.

- R E K L A M A -

Jak rozliczyć podatek rolny przez internet?

Zanim odpowiemy na pytanie, jak zapłacić podatek rolny przez internet, przeanalizujmy sposoby samego wypełniania wymaganych formularzy. Obecnie można to zrobić online – za pomocą formularza interaktywnego lub kreatora Przyjaznych Deklaracji. Druga z wymienionych opcji stanowi wygodną alternatywę dla tradycyjnego wypełniania pól urzędowego druku. Kreator krok po kroku, za pomocą pytań i odpowiedzi, prowadzi użytkownika przez proces generowania informacji IR-1 lub deklaracji DR-1.

Tak wypełniony formularz można wydrukować i dostarczyć do urzędu osobiście lub skorzystać ze środków komunikacji elektronicznej. W drugim przypadku wysyłka odbywa się przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Należy przy tym pamiętać, że przekazanie dokumentów przez Internet wymaga posiadania Profilu Zaufanego (osoby fizyczne), podpisu kwalifikowanego lub pieczęci elektronicznej (osoby prawne).

Jak zapłacić podatek rolny przez Internet?

Najpopularniejszą formą zapłaty podatku rolnego jest przelew na rachunek urzędu gminy. Osoby fizyczne w odpowiedzi na złożoną informację IR-1 otrzymują decyzję o wymiarze podatku. Znajdą w niej także numer rachunku do wpłaty, kwoty oraz terminy płatności rat.

Osoby prawne nie otrzymują odpowiedzi na złożoną deklarację DR-1. W formularzu tym samodzielnie wyliczają podatek rolny i wpłacają go bez wezwania zgodnie z ustalonym terminarzem rat. Numer rachunku znajdą na stronie internetowe urzędu gminy lub po skontaktowaniu się z organem podatkowym telefonicznie.

Wiele urzędów po otrzymaniu deklaracji DR-1 wysyła do podatnika pismo z informacją o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego. Nie jest to jednak wymagane.

Obowiązek rozliczenia podatku rolnego przez osoby prawne

Należy pamiętać, że o ile osoby fizyczne składają dokumenty zgłoszeniowe tylko raz, o tyle osoby prawne muszą to robić każdego roku. Do 15 stycznia składają w urzędzie gminy wypełnioną deklarację DR-1, w której wyliczają podatek rolny do zapłaty. Przygotowując taką dokumentację, należy pamiętać o zmianach stawek podatku rolnego. Zależą one od średniej ceny skupu żyta z poprzedniego roku. Wzrost tych cen obserwowany w poprzednich latach odbija się na wysokości podatku rolnego. Osoby prawne muszą pamiętać, by zawsze sprawdzić aktualne regulacje w tym zakresie.

materiał partnera

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: