Jak udokumentować pracę za granicą do emerytury

Osoby, które pracowały również poza granicami Polski, mogą uzyskać emeryturę z każdego kraju, gdzie były zatrudnione i ubezpieczone. Muszą w tym celu spełniać warunki konieczne do nabycia prawa do świadczeń. Niezbędne okaże się też udokumentowanie faktu opłacania składek emerytalno-rentowych.

- R E K L A M A -

Dokąd najchętniej wyjeżdżają Polacy?

Dziesięć lat temu najwięcej osób z Polski emigrowało do Wielkiej Brytanii. Obecnie nasi rodacy najchętniej wyjeżdżają do Niemiec, Szwecji i Holandii. Szczególnie pierwszy z kierunków migracji zarobkowej przyciąga osoby szukające pracy. Wyjeżdżający znajdują tam zatrudnienie przy zbiorach warzyw, w gastronomii, hotelarstwie i w halach produkcyjnych. Popularną branżą jest również opieka nad osobami starszymi w Niemczech. Zapotrzebowanie na personel z Polski okazuje się w niej niezwykle duże. U zachodnich sąsiadów nie brakuje też wolnych etatów dla lekarzy, pielęgniarek, informatyków, elektryków i mechaników.

Praca za granicą a składki płacone w Polsce

Zatrudnienia za granicą można szukać na własną rękę lub przez pośrednika. Warto wiedzieć, że agencje pracy często oferują umowy zlecenie z pełnym opłaceniem składek emerytalno-rentowych. Na takie warunki może liczyć przykładowo opiekunka osób starszych w Niemczech. Wówczas ma ona pokryte wszystkie należności dla ZUS. Okres bycia zatrudnionym za granicą w branży, jaką jest opieka nad starszymi, liczy się do polskiej emerytury.

- R E K L A M A -

Gdzie można znaleźć pracę na takich zasadach? Najlepiej przeglądać strony prowadzone przez wyspecjalizowane agencje zatrudnienia. Przykładowo, jeżeli interesuje nas praca opiekunki w Niemczech, oferty i warunki są szczegółowo przedstawione na stronie https://laxocare.pl. Od każdego zlecenia zostają odprowadzone składki ZUS. Udokumentowanie wyjazdów nie będzie problemem przy obliczaniu polskiej emerytury. Na podobne warunki można liczyć, nawiązując z agencjami pracy obsługującymi firmy z Holandii, Szwecji czy Czech.

Jakie dokumenty potwierdzają staż pracy i bycie ubezpieczonym za granicą?

Okresy ubezpieczenia wraz z okresami zamieszkania za granicą są przyjmowane przez ZUS w wymiarze, który zostanie potwierdzony przez zagraniczną instytucję zajmującą się ubezpieczeniami społecznymi. Do składania takich oświadczeń służą formularze unijne. Okresy bycia zatrudnionym w innym kraju niż Polska można też udowodnić świadectwem pracy lub innymi dokumentami takimi jak odcinki wypłat, umowy czy zaświadczenia wystawione przez pracodawcę. 

- R E K L A M A -

Okresy bycia ubezpieczonym potwierdzają z kolei zaświadczenia z zagranicznych instytucji będących odpowiednikami ZUS. Takie dokumenty informują o czasie odprowadzania składek. Pracując i będąc ubezpieczonym za granicą, można ubiegać się o emeryturę polską i świadczenia z innego kraju. Konieczne będzie spełnienie stosownych wymagań, na przykład osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego.

Niezależnie, czy zajęciem wykonywanym za granicą jest opieka nad starszymi, czy też zbiory w Szwecji, aby udokumentować okresy zagranicznego ubezpieczenia, konieczne będzie przedstawienie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej pracy i opłacania składek. Przeanalizuje je ZUS. Wyjazd w celach zarobkowych i odpowiednie udokumentowanie faktu płacenia składek pozwala na pobieranie polskiej emerytury i emerytury z innego kraju, co stanowi solidny zastrzyk gotówki dla domowego budżetu.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: