Jak używać defibrylatora i jak działa?

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) jest urządzeniem, które może pomóc w ratowaniu życia osoby, u której doszło do zatrzymania akcji serca. Nawet jeśli nie znasz nikogo, kto miał zatrzymanie akcji serca, są duże szanse, że ktoś, kogo znasz, doświadczył innej formy nagłej śmierci zwanej nagłym zatrzymaniem krążenia. Jest to tak proste, jak nagłe zatrzymanie oddychania lub tak trudne, jak utrata przytomności podczas brania prysznica. Może uderzyć w każdej chwili i w każdym miejscu, pozostawiając ofiarę, aby krzyczeć o pomoc i wezwać karetkę.

- R E K L A M A -

Jeśli u kogoś doszło do zatrzymania akcji serca z powodów innych niż tylko natychmiastowy atak serca, takich jak wadliwe okablowanie elektryczne lub ewentualna choroba serca, szansa na powrót do zdrowia znacznie spada. Defibrylatory AED okazały się skutecznym sposobem na zwiększenie szansy na powrót do zdrowia nawet o 20%. Ułatwiają one również pierwszym służbom ratunkowym dotarcie do ofiary, zmniejszając ryzyko zgubienia się w domach o wielu kondygnacjach, wąskich korytarzach lub zamkniętych przestrzeniach, takich jak garaże.

Co to jest AED?

Automatyczny defibrylator zewnętrzny to urządzenie elektroniczne, które służy do bezpośredniej i automatycznej analizy rytmu serca pacjenta i dostarczenia wstrząsu elektrycznego do serca w celu przywrócenia normalnego rytmu. Defibrylatory AED są najczęściej stosowane u osób, które przestały oddychać, ale mogą być również stosowane u osób, u których doszło do zatrzymania akcji serca, czyli gdy serce przestaje pompować krew do mózgu. Udowodniono, że AED znacznie zwiększają szansę na przeżycie osób, u których doszło do zatrzymania akcji serca. Defibrylatory AED są najczęściej używane na oddziałach ratunkowych, ale mogą być również używane poza nimi. AED to jedna z najlepszych rzeczy, jakie przydarzyły się ludzkości.

- R E K L A M A -

Jak działa AED?

AED występują w dwóch rodzajach: ręczne i automatyczne. Ręczne AED wymagają pomocy personelu ratunkowego, aby „przepompować” serce pacjenta z powrotem do rytmu. Automatyczne AED wykorzystują wbudowany defibrylator, który analizuje rytm serca pacjenta i dostarcza wstrząs do serca w celu przywrócenia normalnego rytmu. Zarówno ręczne, jak i automatyczne defibrylatory AED zawierają podkładkę, którą umieszcza się na klatce piersiowej pacjenta, aby odebrać ładunek elektryczny z AED. Podkładka jest podłączona do wiązki przewodów, która jest podłączona do skrzynki kontrolnej urządzenia, która jest podłączona do źródła zasilania. Przeczytaj artykuł defibrylator aed cena by dowiedzieć się ile kosztuje AED z akcesoriami oraz bez nich.

Jak używać AED?

Aby użyć AED, należy umieścić podkładkę defibrylatora na klatce piersiowej pacjenta i dostarczyć prąd elektryczny do urządzenia. Po uruchomieniu defibrylatora należy określić, czy u pacjenta nastąpiło zatrzymanie akcji serca, czy też przestał on oddychać. Jeśli u pacjenta nastąpiło zatrzymanie akcji serca, należy przeanalizować rytm i dostarczyć wstrząsy elektryczne do momentu przywrócenia prawidłowego rytmu. Aby określić rytm zatrzymania akcji serca pacjenta, skrzynka kontrolna wyświetla lampkę kontrolną, która wskazuje bicie serca pacjenta. Skrzynka kontrolna generuje serię tonów odpowiadających każdemu uderzeniu serca. Należy określić rytm zatrzymania akcji serca pacjenta, słuchając wskaźnika rytmu serca i określając rytm pacjenta na podstawie serii tonów.

- R E K L A M A -

Kiedy używać AED?

Defibrylatorów AED można używać w każdej sytuacji, w której doszło do zatrzymania akcji serca. Jeśli nastąpiła nagła śmierć, AED można użyć do ponownego uruchomienia serca. Defibrylator AED może być użyty do ponownego uruchomienia serca w przypadku nagłego zatrzymania krążenia lub śmierci, która nie nastąpiła z przyczyn naturalnych. Defibrylatory AED mogą zwiększyć szansę na przeżycie zatrzymania krążenia i mogą być szczególnie pomocne, jeśli ktoś jest sam, z dala od domu lub w odległym miejscu.

Kto powinien mieć przy sobie AED?

Każdy, kto nosi przy sobie AED, powinien być przygotowany do użycia go w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Ponadto każdy powinien wiedzieć, jak używać AED, w tym następujące osoby:

Każda osoba, która może być zmuszona do użycia AED w przypadku nagłego zatrzymania krążenia;

Każda osoba, która w przeszłości miała zatrzymanie krążenia i przeżyła;

Każdy członek rodziny lub inny opiekun, który może być zmuszony do udzielenia pomocy podczas nagłego zatrzymania krążenia.

materiał zewnętrzny

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: