reklama
reklama

Jakie działania podjęto w kwietniu w sprawie koronawirusa? Jest raport starosty Kowalika

W kwietniu Powiat Kutnowski podejmował szereg działań związanych z walką z epidemią koronawirusa COVID-19. Starostwo Powiatowe przygotowało raport dotyczący działań podjętych przez starostę Daniela Kowalika.

Na początku kwietnia w ramach Rządowej Tarczy Antykryzysowej Powiat Kutnowski pozyskał 20 milionów złotych. Pieniądze pochodziły z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i zostały przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom z powiatu kutnowskiego. Pomoc finansowa dotyczy przedsiębiorców zatrudniających pracowników, jak i osób samozatrudnionych. Pod koniec kwietnia do Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie trafiła kolejna transza pieniędzy z Ministerstwa, tym razem w wysokości 15 milionów złotych. Łącznie Powiatowy Urząd Pracy pozyskał już na pomoc przedsiębiorcom, którzy stracili swe dochody z powodu epidemii, łączną kwotę w wysokości 35 mln złotych. Szczegółowe informacje na temat uzyskania pomocy oraz składania niezbędnych wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie – https://kutno.praca.gov.pl/

- R E K L A M A -

– Wyrażam wielkie uznanie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy za ogromny wkład w walce z COVID-19 – mówi Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski.

W kwietniu Zarząd Powiatu Kutnowskiego podjął decyzję o przeprowadzeniu badań na obecność SARS-CoV-2 wśród personelu Domów Pomocy Społecznej. – Testy zostaną przeprowadzone dwukrotnie w odstępie miesięcznym. Powtórzenie testów ma na celu stuprocentowe zweryfikowanie stanu zdrowia załogi w celu maksymalnego zabezpieczenia pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej – mówi Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski. Przyczyną powyższego stanu rzeczy jest konieczność położenia nacisku na weryfikację personelu Domów Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Kutnowskiego.

- R E K L A M A -

Do Domów Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Kutnowskiego trafi też kwota ok. 400 tysięcy złotych wsparcia. Taka decyzja została podjęta przez Ministerstwo Finansów, z którego pochodzić będą powyższe środki. Powiat Kutnowski przekazał także do podległych mu DPS-ów maseczki oraz niezbędny sprzęt do walki z epidemią.

Dzięki wsparciu Premiera RP na terenie Powiatu Kutnowskiego przeprowadzone zostaną inwestycje drogowe o wartości ponad 15 mln zł. Dokładnie 8 413 298 zł pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych zasili kasy samorządów w celu realizacji tych przedsięwzięć. – Nie wstrzymujemy rozpoczętych inwestycji drogowych i planujemy kolejne, co jest sygnałem dużego wsparcia dla firm budowlanych – dodaje Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski.

- R E K L A M A -

Obecnie trwa przebudowa drogi powiatowej Nr 2142E relacji Kutno – Łanięta – Kąty na odcinku w obrębie geodezyjnym Gołębiew, powiat kutnowski”. Łącznie przebudowany zostanie 1 kilometr 661 metrów drogi, od granicy miasta Kutna z miejscowością Gołębiew Nowy do skrzyżowania remontowanej drogi z drogą w kierunku Kuczkowa. Zakończenie zadania zaplanowane jest na maj 2021 roku. Przebudowa drogi polega na poszerzeniu jezdni, budowie ciągu pieszo-rowerowego, budowie zatok autobusowych. Prace wykonuje Konsorcjum PBP Trakt z Woźniakowa i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kutna. Na ten rok zaplanowana jest także przebudowa drogi powiatowej Kutno- Antoniew-Witonia.

Na polecenie Starosty Kutnowskiego, Daniela Kowalika przy Kutnowskim Szpitalu Samorządowym stanął namiot pneumatyczny, będący na stanie Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kutnie. Namiot może pełnić funkcje namiotu przedszpitalnego do segregacji pacjentów pod kątem ograniczenia ryzyka przenoszenia SARS-Co-2 (tzw. Brudna Izba Przyjęć). Namiot wyposażony jest m.in. w dwa szpitalne łóżka i niezbędny sprzęt. – Postanowiliśmy zastąpić dotychczas stojący namiot, nowym sprzętem zakupionym ze środków Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kutnowskiego. Nowy namiot spełnia w stu procentach niezbędne wymogi przy takiego rodzaju przedsięwzięciach – informuje Starosta Kutnowski, Daniel Kowalik.

Cały czas Powiat Kutnowski wspiera Kutnowski Szpital Samorządowy w pozyskiwaniu niezbędnych środków potrzebnych do walki z koronawirusem.

Powiat Kutnowski pozyskał także nowy sprzęt komputerowy, który trafi do szkół dla których jest on organem prowadzącym. Są to m.in. laptopy, tablety, klawiatury, modemy internetowe, które mają na celu wsparcie przeprowadzenia nauki zdalnej. Ponadto Starostwo Powiatowe w Kutnie w porozumieniu z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie zorganizowało sprzęt komputerowy umożliwiający naukę zdalną dla wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Tęcza” w Kutnie.

W dniu 2 kwietnia Powiat Kutnowski złożył wniosek w ramach projektu „Zdalna szkoła” na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozytywnie oceniło ww. wniosek i w dniu 8 kwietnia znaleźliśmy się na liście grantobiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach otrzymanego grantu zakupiono 20 laptopów, 41 tabletów i 61 ruterów przenośnych. Beneficjentami ostatecznymi projektu są uczniowie i nauczyciele z terenu powiatu kutnowskiego, nie mający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Całość dofinansowania wynosi 99 999,98 zł. Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażaniem koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiadało dostępu do internetu lub sprzętu, na którym można realizować podstawy programowe.

Do zadań Starostwa Powiatowego w Kutnie w czasie epidemii koronawirusa należy także ciągłe wsparcie Kutnowskiego Szpitala Samorządowego, wyposażenie i zapewnienie miejsc kwarantanny zbiorowej, akcja informująca ludność o stanie koronawirusa na terenie powiatu, współpraca z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu przeprowadzane są dezynfekcje, wszystkie jednostki są wyposażone w niezbędny sprzęt, jak: maseczki, rękawiczki czy środki dezynfekujące.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: