reklama
reklama

Jakie działania podjęto w sprawie koronawirusa? Jest raport starosty Daniela Kowalika

Starstwo Powiatowe w Kutnie opublikowało dziś raport dotyczący działań podjętych przez Starostę Kutnowskiego w marcu w związku z epidemią COVID-19.

Do zadań Starostwa Powiatowego w Kutnie w czasie epidemii koronawirusa należy, m.in. : wsparcie Kutnowskiego Szpitala Samorządowego, wyposażenie i zapewnienie miejsc kwarantanny zbiorowej, akcja informująca ludność o stanie koronawirusa na terenie powiatu, współpraca z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

- R E K L A M A -

W ramach tych obowiązków Starostwo Powiatowe w Kutnie przekazuje na bieżąco do Kutnowskiego Szpitala Samorządowego płyn dezynfekujący do dezynfekcji rąk oraz powierzchni . Ponadto Powiat Kutnowski udostępnił na rzecz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu niezbędny sprzęt, tj: pompę strzykawkową.

UWAGA: Osoby z terenu Powiatu Kutnowskiego hospitalizowane z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 przebywają na Oddziale Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu.

- R E K L A M A -

Kutnowski Szpital Samorządowy jest natomiast postawiony w stan podwyższonej gotowości w celu podjęcia skutecznych działań i zapewnienia pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia. W gotowości pozostaje utworzony oddział zakaźny, który w wypadku sytuacji wyjątkowej umożliwi udzielenie pomocy medycznej osobom dotkniętym COVID-19.

Starostwo przygotowało 336 miejsc do kwarantanny zbiorowej, łącznie z zapewnieniem wszelkich niezbędnych środków potrzebnych do przeprowadzenia kwarantanny.

- R E K L A M A -

Starostwo doposażyło miejsca kwarantanny w niezbędny sprzęt: maski specjalistyczne, ubiory ochronne, pościel jednorazowego użytku, fartuchy ochronne, maseczki i okulary ochronne, obuwie ochronne, termometry, łóżka, inny sprzęt kwaterunkowy.

Podpisane zostały stosowne umowy na dostarczenie całodobowego wyżywienia, wywozu nieczystości, obsługi sanitarno-epidemiologicznej, bezpieczeństwa przestrzegania zasad i reguł kwarantanny. Opracowano instrukcję oraz zasady funkcjonowania Zbiorowych Miejsc Kwarantanny. Opracowano po konsultacji z PSSE w Kutnie schemat postępowania dla każdego uczestnika kwarantanny. Odbyły się spotkania Komisji Bezpieczeństwa oraz posiedzenia Zarządu Powiatu.

Doposażono także Komendę Powiatową Policji w Kutnie , zgodnie z jej zapotrzebowaniem. Starostwo zakupiło też niezbędny sprzęt, który jest na wyposażeniu starostwa, jak: środki dezynfekujące, rękawiczki, termometry bezdotykowe, maseczki. Wszystkie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kutnie pracują, ale Urząd Starostwa Powiatowego jest zamknięty dla petentów, do odwołania. Wszyscy pracownicy starostwa mają zapewnione niezbędne środki przeciwdziałające zarażeniu się koronawirusem. Starostwo na bieżąco współpracuję z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kutnie.

Starosta Kutnowski na bieżąco przekazuję informacje lokalnym mediom. Dwa razy w ciągu dnia ( o godzinie 9.00 i 13.00) dane te przekazywane są za pośrednictwem strony internetowej starostwa oraz Facebooka.

W szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski na początku pandemii koronawirusa zostały przeprowadzone kompleksowe dezynfekcje, które obecnie są prowadzone cyklicznie. Dezynfekcje takie odbywają się także w innych jednostkach podległych powiatowi.

Do walki z epidemią koronawirusa przygotowane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz wszystkie Domy Pomocy Społecznej i Placówki Opiekuńczo Wychowawcze.

Od początku pandemii DPS-y oraz POW-y są zamknięte dla osób odwiedzających, dla petentów zamknięty jest także PCPR, z którym można kontaktować się tylko korespondencyjnie. Jak informuję dyrektor PCPR w Kutnie, Anna Antczak – we wszystkich jednostkach przestrzegane są wszelkie wytyczne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Nie ma zajęć grupowych, osoby zaziębione od razu są objęte opieką lekarską, a potem do wyzdrowienia są izolowane. Dzieci i młodzież z POW są nauczane zdalnie.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu przeprowadzane są dezynfekcje, wszystkie jednostki są wyposażone w niezbędny sprzęt, jak: maseczki, rękawiczki czy środki dezynfekujące.

Jeszcze raz apeluję do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Apelujemy o przestrzeganie zasad przekazywanych przez służby sanitarne i medyczne oraz zachowanie spokoju.

ZOSTAŃMY W DOMU!

Daniel Kowalik
Starosta Kutnowski

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: