Jakie jest znaczenie magazynu w łańcuchu dostaw?

Wydajność łańcucha dostaw ma ogromne znaczenie nie tylko dla najbardziej rozbudowanych przedsiębiorstw, lecz także niewielkich firm. To właśnie od niego zależy szybkość dostarczania towarów klientom oraz koszty, jakie się z tym wiążą. Niezwykle istotnym dla wielu etapem łańcucha dostaw jest magazynowanie. Dlaczego jest on tak ważny? W tym artykule omówimy podstawowe zagadnienia związane z tym procesem oraz przyjrzymy się najważniejszym rolom magazynu.

- R E K L A M A -

Czym jest magazyn?

W najogólniej definicji magazyn to miejsce, w którym przechowywane są towary. Przestrzenie te umożliwiają składowanie dóbr oczekujących na zakup lub przetransportowanie do innej jednostki organizacyjnej. Dysponujące odpowiednim budżetem przedsiębiorstwa często są właścicielami lub najemcami wielu magazynów rozmieszczonych w różnych lokalizacjach. Dzięki temu są one w stanie rozdysponowywać towar tak, aby jak najbardziej skrócić jego drogę od magazynu do klienta końcowego w danym regionie.

Nowoczesne magazyny to przestrzenie pełne inteligentnych, cyfrowych rozwiązań, w szerokim zakresie wykorzystujące zdobycze automatyki przemysłowej. W skład takich instalacji wchodzą na przykład roboty przeznaczone do wykonywania konkretnych zadań (na przykład pakowania, sortowania czy przenoszenia jednostek ładunkowych), zintegrowane z oprogramowaniem kontroli magazynu. W nowoczesnych, zautomatyzowanych magazynach praca jest lżejsza i wymaga zatrudnienia mniejszej liczby personelu.

- R E K L A M A -

Jakie zadania magazynów można wyróżnić?

Każdy magazyn ma do wykonania określony zestaw zadań. Operacje, które mają miejsce na terenie tego rodzaju obiektów, mogą być bardzo różne i zależą od profilu działalności przedsiębiorstwa. Najczęściej wymieniane funkcje magazynu to:

Bezpieczne przechowywanie towaru

W magazynach można bezpiecznie składować różne rodzaje dóbr, także te, które wymagają specjalnych warunków (np. niskich temperatur — obszary magazynu przystosowane do przechowywania tego rodzaju towarów nazywamy chłodniami). Magazyny chronią produkty przed kradzieżą, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych i przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi czy chemicznymi.

- R E K L A M A -

Kontrola towarów przemieszczanych w ramach łańcucha dostaw

W magazynach towary mogą być sortowane, a następnie grupowane i układane w wyznaczonych miejscach, co ułatwia kontrolę nad ich liczbą i rodzajami. Dzięki systemom informatycznym wdrażanym w nowoczesnych obiektach tego rodzaju możliwe jest nawet bieżące kontrolowanie stanów magazynowych.

Łatwiejsza manipulacja towarami zgodnie z potrzebami danej działalności

Pogrupowane dobra mogą być z łatwością konsolidowane, dekonsolidowane i konfekcjonowane, co ułatwia przygotowywanie ich do dalszego transportu oraz realizowanie zamówień. W niektórych obiektach możliwy jest także cross-docking, czyli przeładowywanie towarów z jednego pojazdu do drugiego poprzez przemieszczenie ich przez magazyn, ale z pominięciem procesu składowania.

Czym charakteryzują się nowoczesne magazyny?

Magazyn to z perspektywy biznesu bardzo istotna przestrzeń. Od sposobu jej zaprojektowania zależy wiele czynników, od bezpieczeństwa towarów aż po szybkość ich dostarczania do klienta. W trosce o sprawne procesy logistyczne w przedsiębiorstwie we współczesnych magazynach stosuje się rozmaite rozwiązania umożliwiające zwiększenie wydajności obiektu, przyspieszenie przepływu dóbr oraz ograniczanie kosztów eksploatacji. 

Firmy budujące powierzchnie przemysłowe dbają obecnie także o to, by magazyny były przyjazne środowisku. Takie obiekty buduje na przykład firma Panattoni. W ofercie tego dewelopera znaleźć można nie tylko gotowe przestrzenie na wynajem, lecz również projekty magazynów szytych na miarę (built-to-suit), czyli wybudowanych specjalnie dla potrzeb działalności klienta. Więcej informacji na temat aktualnej działalności Panattoni dostępnych jest na stronie https://panattonieurope.com/pl-pl/aktualnosci

materiał partnera

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: