reklama
reklama

Jakie opłaty za śmieci w gminie Kutno od nowego roku? Jest komunikat urzędu

Urząd Gminy Kutno w ostatnich dniach poinformował, że w 2024 roku odbiorcą odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w gminie Kutno będzie firma PreZero Service Centrum sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łąkoszyńskej 127 w Kutnie. Szykują się też zmiany w opłatach.

- R E K L A M A -

Jak wynika z komunikatu, który został opublikowany między innymi na stronie Urzędu Gminy Kutno, stawka opłaty za odpady komunalne w 2024 roku ulega zmianie i wynosić będzie 40 zł. miesięcznie od osoby. Dla mieszkańców kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym opłata ulega obniżeniu o 25 % i wynosić będzie 30 zł miesięcznie od osoby.

Jak tłumaczy Justyna Jasińska, Wójt Gminy Kutno, wzrost stawki opłaty za odpady komunalne podyktowany jest wzrostem kosztów zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz stosunkowo wysokim współczynnikiem ilości odpadów zmieszanych, które obecnie stanowią ponad 64 % ogółu zebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Kutno.

- R E K L A M A -

― Zwracamy się do Państwa z prośbą o segregowania odpadów na swoich posesjach, tak aby do odpadów zmieszanych trafiały tylko takie odpady, których nie da się już posegregować albo zagospodarować w inny sposób ― mówi wójt Justyna Jasińska. ― Z przeprowadzonej analizy wynika, że średnia ilość odpadów komunalnych przypadających na jednego mieszkańca w gminie Kutno w 2022 r. wyniosła 351 kg, mieścimy się więc w średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Nie oznacza to jednak, że ta sytuacja Nas zadowala. Chcielibyśmy, aby ten wskaźnik zmniejszył się, co w przyszłości może wpłynąć na obniżenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

W przypadku zmniejszania ilości odbieranych i zagospodarowywanych odpadów od mieszkańców gminy Kutno w ciągu 2024 roku stawka opłaty po dokonaniu analizy systemu gospodarowania odpadami będzie mogła ulec obniżeniu.

- R E K L A M A -

Z troski o środowisko i możliwość obniżenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi Urząd Gminy Kutno zwraca uwagę na prawidłowe segregowanie wszystkich odpadów, w tym kompostowanie bioodpadów.

(Gmina Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: