reklama

Jarosław Makowski uhonorowany nagrodą prezydenta Kutna

Podczas jubileuszowej imprezy z okazji 45-lecia Kutnowskiego Domu Kultury Nagrodę Prezydenta Miasta Kutno w dziedzinie kultury odebrał Jarosław Makowski.

- R E K L A M A -

Jarosław Makowski został uhonorowany Nagrodą w kategorii za wybitne osiągnięcia artystyczne i twórcze oraz upowszechnianie, ochronę i promocję kultury w minionym roku. W uzasadnieniu wyboru możemy przeczytać:

„W 2016 roku Jarosław Makowski napisał wniosek i zdobył dofinansowanie na projekt „Poznaj przyrodę regionu kutnowskiego”, który dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Najważniejszym elementem projektu był opublikowany w październiku ubiegłego roku album o charakterze edukacyjnym pt. „Znane Nieznane. Przyroda regionu kutnowskiego” autorstwa Jarosława Makowskiego. W publikacji przedstawiona została przyroda Kutna i okolic w fotografii. Poza samymi fotografiami, które autor wykonywał w wolnym czasie realizując swoją pasję, album zawiera także przydatne informacje dotyczące flory i fauny regionu kutnowskiego. Album „”Znane Nieznane. Przyroda regionu kutnowskiego” cieszy się bardzo dużym uznaniem i bez wątpienia jego ukazanie się wypełniło lukę z zakresu wiedzy na temat przyrodniczych aspektów naszego regionu, gdyż do tej pory w naszym mieście nie było publikacji na ten temat.

- R E K L A M A -

Ponadto w 2016 roku Jarosław Makowski zajmował się szeregiem innych działań z zakresy animacji wydarzeń kulturalnych, dzięki którym Kutnowski Dom Kultury postrzegany jest jako instytucja promująca i upowszechniająca tak ważną wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej oraz naszego regionu. Do działań tych możemy zaliczyć: „Projekt Cuda Natury” – konkursy dla dzieci i młodzieży, „Zimowe Ptakoliczenie”, „Spacerownik”, „Ptaki rzadkie i ginące”, „Ptasie powroty”, „Przyroda naszego regionu”, „Warsztaty fotograficzne z łódzkim Domem Kultury”, organizacji Dni Ziemi – wystawy i prelekcje, szereg spotkań edukacyjnych, pokazów multimedialnych oraz warsztaty fotograficzne dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli.

- R E K L A M A -

Aktywność Jarosława Makowskiego w 2016 roku pozytywnie wpłynęła na wzrost świadomości ekologicznej wśród odbiorców kultury oraz zaangażowała dzieci i młodzież w wiele wydarzeń kulturalnych.”

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

źródło: UM Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: