REKLAMA
czwartek, 30, czerwiec 2022
REKLAMA

Jest praca. Urząd Miasta Kutno zatrudni 15 osób

Urząd Miasta Kutno opublikował ogłoszenie o naborze na stanowisko robotnika gospodarczego. Zatrudnienie ma otrzymać 15 osób.

poniżej dalsza część artykułu

Urząd Miasta Kutno zamierza zatrudnić 15 pracowników na okres od 4 kwietnia do 3 lipca 2022 w ramach robót publicznych. Jak czytamy w ogłoszeniu, osoby te będą wykonywać pracę na stanowisku robotnika gospodarczego w zakresie prac gospodarczo-porządkowych.

Kandydaci na pracowników zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

poniżej dalsza część artykułu

– życiorysu /CV/
– listu motywacyjnego
– kserokopii świadectwa pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia
– w przypadku niepełnosprawności osoby – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawności

Wyżej wymienione dokumenty należy składać osobiście w terminie od 14.03.2022 do 22.03.2022 codziennie do godz. 12.00 w pok. 222 w Urzędzie Miasta Kutno

reklama

Warto przeczytać:

reklama