reklama
reklama

Jeździsz autobusami MZK? Od dziś obowiązują nowe ceny biletów

Od dziś, 1 kwietnia w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Kutnie obowiązująnowe taryfy. Zostały one ustalone zarządzeniem prezydenta Kutna z dnia 13 marca 2020.

Taryfa opłat za przewóz oraz innych opłat, za usługę świadczoną przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Kutnie w zakresie publicznego transportu zbiorowego

- R E K L A M A -

Poniżej nowe ceny biletów:

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH

uprawniających pasażera do korzystania z przewozu dowolną liczbą środków transportu, na dowolnie wybranych liniach (bilet przesiadkowy), w czasie 55 minut liczonym od momentu skasowania biletu.

- R E K L A M A -

Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień – 2,60 zł

Bilet ulgowy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie – 1,30 zł

- R E K L A M A -

Bilet normalny zakupiony u kierowcy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień – 3,00 zł

Bilet ulgowy zakupiony u kierowcy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego zakupionego u kierowcy, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie – 1,50 zł

CENY BILETÓW MIESIĘCZNYCH

uprawniających pasażera do korzystania z przewozu dowolną liczbą środków transportu na dowolnie wybranych liniach w określonym miesiącu kalendarzowym.

RODZAJE BILETÓW

BILET IMIENNY – bilet zawierający dane osobowe pasażera, uprawnionego do korzystania z przewozu

Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień – 70,00 zł

Bilet ulgowy – bilet uprawniający do korzystania z przewozu z ulgą w wysokości 50% ceny biletu normalnego, ważny z dokumentem potwierdzającym posiadane uprawnienie – 35,00 zł

BILET NA OKAZICIELA – bilet uprawniający pasażera – posiadacza biletu, do korzystania z przewozu

Bilet normalny – bilet uprawniający do korzystania z przewozu bez obowiązku posiadania dodatkowych uprawnień – 100,00 zł

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: