Jutro sesja Rady Powiatu. Radni zmienią Wieloletnią Prognozę Finansową

Już jutro, w środę 16 października o 15:30 odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Kutnowskiego. O czym będą debatować powiatowi radni?

- R E K L A M A -

Sesja tradycyjnie odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

- R E K L A M A -

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2019-2023,

b) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2019 rok.

3. Zakończenie obrad.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: