reklama
reklama
reklama
reklama

Karta Mieszkańca Gminy Kutno. Wójt Jasińska informuje o ulgach

Wójt Gminy Kutno Justyna Jasińska informuje mieszkańców Gminy Kutno o przysługujących ulgach z tytułu posiadania aktualnej Karty Mieszkańca Gminy Kutno.

 Dla rodziców/opiekunów zapisujących do Klubu Dziecięcego „Leśna Gromada w Gołębiewku Nowym” więcej niż jedno dziecko w tym samym czasie, przyznaje się następujące ulgi:
1. Dla mieszkańców Gminy Kutno posiadających Kartę Mieszkańca Gminy Kutno, przyznaje się ulgę w opłacie w wysokości 50% dla drugiego i kolejnego dziecka;
2. Dla osób spoza Gminy Kutno przyznaje się ulgę w opłacie w wysokości 30% dla drugiego i kolejnego dziecka.

 Za korzystanie z obiektów sportowych (hali sportowej, sal gimnastycznych i pomieszczeń) w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kutno, przyznaje się dla mieszkańców posiadających Kartę Mieszkańca Gminy Kutno ulgę w wysokości 50%.

- R E K L A M A -

Wszyscy mieszkańcy posiadający Kartę Mieszkańca Gminy Kutno są uprawnieni do darmowych przejazdów gminnym transportem publicznym wykonywanym przez Gminny Bus:
G1 – Byszew- Głogowiec
G2 – Strzegocin – Głogowiec
G3 – Sieraków – Krzesin
G4 – Wysoka Wielka – Kutno
G5 – Kutno – Kuczków 

Przypominamy, że od dnia 7 lutego 2024 roku można składać wnioski o przedłużenie Karty Mieszkańca Gminy Kutno, uprawniającej do korzystania z ulg i uprawnień w ramach Programu pod nazwą „Karta Mieszkańca Gminy Kutno”.

- R E K L A M A -

W związku z powyższym, wszystkie osoby, którym termin ważności karty kończy się w określonym dniu br. mogą w ciągu 7 dni przed upływem tego terminu lub w terminie późniejszym przedłużyć ważność karty.

  • Uprawnionymi do złożenia wniosku o przedłużenie Karty Mieszkańca Gminy Kutno są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kutno.
  • Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Kutno, w pokoju nr 20, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, u pracownika ds. ewidencji ludności lub u pracownika ds. dowodów osobistych.
  • W imieniu małoletnich dzieci własnych, przysposobionych lub pozostających w pieczy zastępczej wniosek o przedłużenie ważności Karty składa rodzic lub opiekun prawny.
  • W przypadku niemożności osobistego zgłoszenia się o przedłużenie ważności Karty, wymagane jest pisemne upoważnienie dla osoby, która w imieniu wnioskodawcy zgłosi się o przedłużenie Karty.

    (Gmina Kutno)
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: