Każdy będzie mógł postrzelać. W Kutnie ma powstać strzelnica!

W Centrum Konferencyjnym PGE Narodowym w Warszawie odbyła się Konferencja „Sokół-Strzelnica w Powiecie” moduł dla Samorządów Terytorialnych. Wiele wskazuje na to, że w naszym powiecie powstanie strzelnica zprawdziwego zdarzenia!

- R E K L A M A -

Zostali na nią zaproszeni przedstawiciele powiatu: pani Agnieszka Ryczkowska – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie – Azorach, pan Marek Drabik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie oraz pani Sławomira Wawrocka z Wydziału Zarządu, Rozwoju i Promocji Powiatu.

Wydarzenie realizowane było ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach projektu „Obronność państwa działalność Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskie”.

- R E K L A M A -

Tematem konferencji było podwyższenie potencjału obronnego państwa poprzez popularyzację projektu budowy strzelnic w powiatach oraz rozwój kultury posiadania i podnoszenia umiejętności strzeleckich.

Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy, ogólnopolska promocja i dyskusja dotyczące programu Ministerstwa Obrony Narodowej dofinansowania budowy i rewitalizacji strzelnic w każdym powiecie w Polsce.

- R E K L A M A -

W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk społecznych, samorządowych, eksperckich, służb, i formacji mundurowych, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także media ogólnopolskie i branżowe.

Konferencję otworzył pan Hubert Kowalik, następnie głos zabrał wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, który przedstawił program budowy strzelnic w powiatach. Na konferencji omawiane były aktualne i planowane regulacje prawne, postępowanie administracyjne związane ze strzelnicami oraz problematyka realizacji przedsięwzięcia.

Prowadzący szkolenie pan Hubert Kowalik między innymi podkreślał, iż strzelnice powinny być zlokalizowane i zorganizowane w sposób nienaruszający wymogów związanych z ochroną środowiska oraz wykluczający możliwość wydostania się poza ich obręb pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem strzelnicy.

Nawet 2 miliony dofinansowania na budowę strzelnicy

Strzelnice mają mieć charakter otwarty o wymiarach: długość 100 m, szer. 45 m. Jeden na pięć powiatów może wybudować strzelnicę większą, nawet o długości 500 m.

MON będzie finansowało strzelnice w wysokości 80% całej kwoty, a samorząd w 20%. Kwota dofinansowania wynosi od kilkudziesięciu tysięcy złotych do 2 milionów złotych.

Strzelnice mogą być prowadzone przez samorząd lub też wydzierżawione czy też użyczone podmiotom zewnętrznym np. stowarzyszeniom.

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku. Strzelnice mają posiadać taką funkcjonalność, aby mogły być wykorzystane przez formowane w przyszłości oddziały WOT.

Konferencji towarzyszyły prezentacje broni strzeleckiej i wyposażenia strzelnic.Uczestnicy konferencji mają w ramach konsultacji przesłać swoje wnioski do MON.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: