reklama
reklama

Kierowcy długo na to czekali. Kończy się remont wylotówki z Kutna [ZDJĘCIA]

Jest bezpieczniej i ładniej. Zakończyły się roboty budowlane na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od skrzyżowania z ulicami Maczka i Północną do granic miasta. W tej chwili trwają czynności związane z odbiorem technicznym. Dzięki inwestycji droga zyskała nową nawierzchnię i odwodnienie. Dodatkowo wybudowany został ciąg pieszo-rowerowy, dzięki czemu spacery i wycieczki rowerowe staną się dużo bardziej bezpieczne.

– Prace budowlane związane z modernizacją drogi trwały przez pół roku, ale wcześniej kanalizację sanitarną w ulicy Skłodowskiej-Curie wybudowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Została wybudowana też kanalizacja deszczowa. Wymienione są też krawężniki – wylicza Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna.

- R E K L A M A -

O gruntownej modernizacji ulicy Skłodowskiej-Curie mówiło się od kilku lat. Droga miała być przebudowana w całości, ale plany tego typu modernizacji musiały zostać zmienione, bo miasto nie otrzymało dofinansowania z rządowych funduszy. W sprawę przebudowy szczególnie mocno zaangażowany był radny Robert Małachowski, który pisał w tym temacie do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

– Mając na względzie dobro mieszkańców, zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi pisemnej, na jakiej podstawie obydwa wnioski (tj. wniosek Miasta Kutno i Powiatu Kutnowskiego), które stanowią jeden funkcjonalny i organizacyjny ciąg komunikacyjny zostały ocenione zgoła odmiennie – pisał radny Małachowski do Wydziału Rolnictwa i Transportu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w listopadzie 2019 roku.

- R E K L A M A -

Pieniądze nie zostały przyznane, a Kutno wykonało inwestycję na odcinku od ulicy Maczka do granic miasta wyłącznie z własnych pieniędzy. Nie zabrakło natomiast pieniędzy na bezpieczne rozwiązania dla pieszych i rowerzystów.

Z myślą o tych drugich ciąg pieszo-rowerowy został wykonany z betonu asfaltowego tak, jak życzyli sobie podczas konsultacji sami cykliści. Koszt przebudowy to nieco ponad 2 100 000 złotych. Inwestycję wykonało Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjne „TRAKT”.

(Źródło: UM Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: