Kilkadziesiąt śniętych ryb w Ochni. WIOŚ pobrał próbki wody (ZDJĘCIA)

W ostatnich dniach w Kutnie w rzece Ochni znaleziono kilkadziesiąt śniętych ryb. Sprawą zajmuje się obecnie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi.

- R E K L A M A -

W dniu 24 czerwca 2023 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach otrzymał telefoniczne zgłoszenie od pracownika Straży Miejskiej w Kutnie, dotyczące występowania śniętych ryb w rzece Ochni, w szczególności na wysokości ul. Wodnej w Kutnie.

Inspektorzy WIOŚ Delegatury w Skierniewicach niezwłocznie podjęli czynności w terenie. Przeprowadzono oględziny rzeki Ochni na wysokości mostu na ul. Wodnej w Kutnie (przed wylotem z oczyszczalni ścieków w Kutnie), na wysokości mostu na ul. Sklęczkowskiej w Kutnie, na wysokości mostu na ul. Sienkiewicza w Kutnie oraz w miejscowości Krzyżanów.

- R E K L A M A -

Śnięte ryby, w liczbie ok. 50-80 sztuk, stwierdzono w rzece na wysokości mostu na ul. Wodnej w Kutnie. Cztery sztuki śniętych ryb stwierdzono w rzece na wysokości ul. Sklęczkowskiej w Kutnie. Nie stwierdzono śniętych ryb w rzece Ochni na wysokości ul. Sienkiewicza w Kutnie oraz w miejscowości Krzyżanów.

– Podczas oględzin nie stwierdzono zanieczyszczenia wody w rzece Ochni, wypienienia, zmiany barwy, filmu świadczącego o zanieczyszczeniu substancjami ropopochodnymi oraz nienaturalnego zapachu. Woda nie wydzielała substancji złowonnych – dodaje WIOŚ.

- R E K L A M A -

Podczas przeprowadzonych czynności na zlecenie WIOŚ w Łodzi próbobiorca CLB GIOŚ dokonał poboru 3 prób wody z rzeki Ochni.

Próbki zostały pobrane w następujących miejscach:
– na wysokości ul. Sienkiewicza w Kutnie,
– na wysokości ul. Wodnej w Kutnie,
– w miejscowości Krzyżanów.

Dalsze czynności w sprawie będą uzależnione od wyników badania prób.

(Źródło: WIOŚ w Łodzi)


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: