reklama
reklama

Klamka zapadła. Wiadomo, kto wyremontuje drogę wylotową z Kutna. Inwestycja za prawie 2 mln zł

Dziś Miasto Kutno, reprezentowane przez Zastępcę Prezydenta Miasta Jacka Boczkaję, podpisało umowę z Wykonawcą przebudowy ul. Chopina w Kutnie.

Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. oraz Partner: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane „MAWEX” Włodzimierz Pawłowski wykona prace drogowe na odcinku ul. Chopina za kwotę 1 976 610,00 PLN. W ciągu najbliższych siedmiu dni nastąpi przekazanie placu budowy. Przewidywany termin realizacji inwestycji to 5 m-cy.

- R E K L A M A -

Miasto Kutno na realizację tego zadania w roku ubiegłym aplikowało o środki Funduszu Dróg Samorządowych i roku bieżącym otrzymało dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji.

W ramach przebudowy ulicy Chopina wyremontowany zostanie odcinek ulicy o długości ok. 800 mb od bocznicy kolejowej do drogi krajowej nr 92.

- R E K L A M A -

W ramach zadania wykonane zostaną: nowa nawierzchnia o szerokości 7,00 m, nowe zjazdy, zatoka postojowa dla samochodów osobowych, zatoka postojowa dla samochodów ciężarowych, pobocze oraz odwodnienie ulicy.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: