reklama
reklama

Klęska suszy w gminie Kutno, władze wydały komunikat

Z uwagi na występującą suszę na terenie gminy Kutno, władze zawiadamiają o wszczęciu procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych.

Zgodnie z raportami sporządzanymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie gminy Kutno dotyczy:

- R E K L A M A -

– upraw: zboża jare , zboża ozime, rośliny strączkowe, krzewy owocowe,
na glebach bardzo lekkich ( piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) ;

– upraw: zboża jare, na glebach lekkich ( piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty) .

- R E K L A M A -

W związku z powyższym rolnicy mają możliwość składania do Urzędu Gminy Kutno wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych w terminie do dnia 5 lipca 2018r.

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kutno: www.gminakutno.pl oraz w Urzędzie Gminy Kutno (pokój nr 2).

- R E K L A M A -

Szczegółowych informacji udziela Anna Sobieszczak (pokój nr 2) – nr telefonu 24355-70-24.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: