reklama
reklama
reklama
reklama

Kłopoty Trzeciej Drogi w Kutnie. Odmówiono rejestracji listy kandydatów

Spore kłopoty Trzeciej Drogi w Kutnie. Miejska Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji listy kandydatów na radnych w jednym z okręgów w związku z nieuzyskaniem wymaganego poparcia wyborców. TD odwołała się od tej decyzji, jednak Komisarz Wyborczy w Łodzi podtrzymał uchwałę kutnowskiej komisji.

- R E K L A M A -

Piątego marca Miejska Komisja Wyborcza w Kutnie odmówiła rejestracji listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 3 komitetu wyborczego KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe. W uchwale jako powód odmowy wskazano nieuzyskanie wymaganego poparcia wyborców. Komisja wskazała, że złożono 16 arkuszy podpisów poparcia, na których wyborcy złożyli ogółem 171 podpisów poparcia, w tym 49 wadliwych.

Zgłoszenie uzyskało zatem poparcie 122 wyborców (prawidłowo złożone podpisy). Komisja stwierdziła następujące wady: wyborca nieujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców Miasta Kutno – 2 (arkusz nr 1); wadliwie podany adres wyborcy – 5; zdublowane podpisy poparcia – 42.

- R E K L A M A -

W dniu 7 marca 2024, czyli ustawowym terminie, do Komisarza Wyborczego w Łodzi II wpłynęło odwołanie od uchwały miejskiej komisji wniesione przez Zbigniewa Władysława Janczaka, osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego.

Wszystko przez… stres?

Jak czytamy w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 8 marca, w odwołaniu skarżący zarzucił komisji błąd polegający na uznaniu, że zgłoszenie dokonane w dniu 4 marca 2024 r. dotyczące rejestracji zgłoszenia kandydatów na radnych komitetu w okręgu nr 3 nie uzyskało wymaganego poparcia wyborców. Skarżący wskazał, że składając do rejestracji listy kandydatów na radnych w okręgach nr 1, 3 i 4 dołączył listy poparcia z nadwyżką 20-30 podpisów w każdym z okręgów. W trakcie rejestracji dołączono również około 50-60 podpisów na listach poparcia.

- R E K L A M A -

Jego zdaniem wskazane zdublowane listy miały trafić do pozostałych okręgów, a nadwyżka podpisów omyłkowo została przyporządkowana przez osobę upoważnioną do okręgów nr 1 i 4. Skarżący wskazał, że brakujące podpisy w liście nr 3 znajdują się w okręgach nr 1 i 4, oraz że w sumie dostarczono prawie 500 podpisów, to znaczy, że dla trzech okręgów jest prawidłowa liczba podpisów po 150 dla każdego.

Jak wyjaśnia, pomyłka w adnotacji do okręgu nr 3 nie była intencjonalna, wynikała z dużego stresu związanego z rejestracją kandydatów na radnych. W ocenie skarżącego 28 brakujących podpisów znajduje się w okręgach nr 1 i 4. Ponadto skarżący wskazał, że odmowa rejestracji listy kandydatów w okręgu nr 3 pozbawi komitet możliwości zgłoszenia kandydata na prezydenta.

Komisarz Wyborczy nie uznał odwołania Trzeciej Drogi

Komisarz Wyborczy w Łodzi II, rozpatrując odwołanie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 427 § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego każda zgłaszana lista kandydatów w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców powinna być poparta podpisami co najmniej 150 wyborców. Ponadto, art 427 § 3 Kodeksu wyborczego stanowi, że wyborca udzielający poparcia liście składa podpis obok czytelnie wpisanego jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania, numeru PESEL oraz daty udzielenia poparcia. Z kolei na podstawie art. 427 § 4 Kodeksu wyborczego wykaz podpisów musi zawierać na każdej stronie nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego listę, numer okręgu wyborczego, w którym lista jest zgłaszana oraz adnotację o udzieleniu poparcia liście.

Sprawdzono wszystkie 16 arkuszy zwierających łącznie 171 podpisów wyborców, z czego 122 zakwalifikowano jako pozycje prawidłowe, natomiast 49 pozycji uzyskano za wadliwe. (…) Uznano, że łączna liczba prawidłowo udzielonych podpisów wyniosła 122 wobec wymaganych 150 podpisów.

Jak informuje Katarzyna Marat, Komisarz Wyborczy w Łodzi II, ustalenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Kutnie w przedmiotowym zakresie były prawidłowe, a usunięcie wad zgłoszenia listy kandydatów komitetu nie było możliwe z uwagi na upływ terminu dla dokonywania zgłoszeń. Ostatecznie Komisarz Wyborczy w Łodzi II stwierdził, że miejska komisja słusznie odmówiła rejestracji listy kandydatów.

Ponadto należy wskazać, że argumentacja skarżącego w odwołaniu, iż zdublowane listy miały trafić do pozostałych okręgów, a nadwyżka podpisów omyłkowo została przyporządkowana przez osobę zgłaszającą do innych okręgów, świadczy o tym, że w tracie zbierania podpisów wykazy podpisów nie były przez komitet prawidłowo oznaczone tj. nie była na nich wpisanych numerów okręgów, w których zgłaszane były dane listy kandydatów, oraz że numery te zostały dopisane później, co należy ocenić szczególnie negatywnie. Tym bardziej, argumentacja skarżącego nie może odnieść zamierzonego skutku ― wyjaśnia Katarzyna Marat, Komisarz Wyborczy w Łodzi II.

I dodaje:

Należy również zauważyć, że jednoznacznie nieprawidłowa jest argumentacja skarżącego, iż brakujące podpisy w liście w okręgu nr 3 znajdują się w okręgach nr 1 i 4, oraz że w sumie dostarczono 500 podpisów, tzn. dla trzech okręgów jest prawidłowa liczba podpisów po 150 dla każdego okręgu. Oczywistym jest, że zgłoszeń list kandydatów dokonuje się oddzielnie dla każdego okręgu i każde zgłoszenie podlega odrębnej weryfikacji. Sam skarżący przyznał zresztą, że w tym zakresie się pomylił i nawet jeśli jego błąd nie był intencjonalny, komisja z uwagi na upływ terminu na dokonywanie zgłoszeń, nie miała możliwości wezwania komitetu do usunięcia tego błędu zgłoszenia.

Ostatecznie więc Trzecia Droga w Kutnie zgłosiła kandydatów do Rady Miasta w Kutnie tylko w dwóch okręgach – 1 i 4.

W okręgu nr 1 są to Agnieszka Sztarbała, Anna Kosmowska, Kamil Zarzycki, Roman Nowacki, Anna Majchrzak. Z okręgu nr 4 wystartują Tomasz Czajkowski, Monika Kucharska, Józef Kondraszewski, Malwina Werwińska i Adam Puchalski.

Przypomnijmy, wybory samorządowe już 7 kwietnia 2024. Do 5 kwietnia 2024 trwa kampania wyborcza.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: