reklama
reklama
reklama
reklama

Komitet Obywatelski.PL zaprezentował program wyborczy. „Zrobimy!” – ZDJĘCIA

Dziś odbyła się konwencja wyborcza Komitetu Obywatelskiego.PL. Zaprezentowani zostali kandydaci do Rady Powiatu Kutnowskiego, a także przedstawiony został program wyborczy składający się z sześciu bloków tematycznych.

- R E K L A M A -

Konwencję poprowadzili Justyna Wiśniewska oraz dr Piotr Łaszewski – który w przypadku wygranych wyborów przez Komitet Obywatelski.PL ma zostać starostą kutnowskim. Podczas dzisiejszego wydarzenia oprócz pierwszego hasła „Co na to POWIECIE?” pojawiło się drugie – „ZROBIMY” i kryje się pod nim… program wyborczy.

Z oznacza „Zdrowie”, R oznacza „Rozwój”, O to „Oświata”, B to „Budżet”, I czyli „Infrastruktura drogowa”, zaś MY to „Mieszkańcy Powiatu Kutnowskiego”.

Program wyborczy KW Komitetu Obywatelskiego.PL:

Z ― ZDROWIE

- R E K L A M A -

Wspieranie i modernizowanie Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w dążeniu do osiągnięcia odpowiednich standardów. Dalsze inwestowanie w infrastrukturę techniczną, dokończenie termomodernizacji. Poprawa jakości usług w szpitalu, więcej empatii w relacjach personel medyczny – pacjent. Rozwój programów profilaktyki i diagnostyki zdrowotnej, organizacja opieki wytchnieniowej. Współpraca z innymi samorządami celem wsparcia finansowego i rzeczowego szpitala.

R ― ROZWÓJ

- R E K L A M A -

Wdrożenie aktualnej Strategii Rozwoju Powiatu celem pozyskania środków zewnętrznych. Poprawa efektywności energetycznej budynków i wzmocnienie wykorzystania OZE w budynkach użyteczności publicznej. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Współpraca z samorządami gminnymi w zakresie inwestycji i rozwoju w ramach makroregionu kutnowskiego. Wdrożenie Strategii Terytorialnej opracowanej w ramach zainicjowanego przez samorządy partnerstwa między Kutnem a Łęczycą w celu integracji działań samorządów lokalnych na rzecz rozwoju wspólnego obszaru.

O ― OŚWIATA

Opracowanie lokalnej strategii oświatowej w szkołach ponadpodstawowych dostosowanej do potrzeb rynku pracy oraz systemu wspomagania szkół. Podejmowanie wspólnych inicjatyw z udziałem przedsiębiorców i instytucji na rynku pracy. Zdobywanie przez uczniów kwalifikacji rynkowych ― skuteczne łączenie teorii z praktyką. Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie sportu, kultury, edukacji. Przywrócenie „licealiady” przy współpracy z miastem Kutno.

B ― BUDŻET

Ograniczenie zadłużenia powiatu z jednoczesnym inwestowaniem w mienie powiatowe. Zwiększenie w budżecie kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych. Poprawa współpracy na linii skarbnik ― powiatowe jednostki organizacyjne. Transparentność wydatków publicznych.

I ― INFRASTRUKTURA DROGOWA

Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej służącej poprawie bezpieczeństwa drogowego. Większe zaangażowanie w zimowe utrzymanie dróg oraz regularne konserwowanie rowów i poboczy. Wspieranie rozwoju transportu zbiorowego.

MY ― Mieszkańcy Powiatu Kutnowskiego

Stworzenie powiatu obywatelskiego opartego na zwiększeniu efektywności konsultacji społecznych. Wspieranie seniorów, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych i innych stowarzyszeń. Propagowanie działań rozwijających tożsamość regionalną. Poprawa jakości funkcjonowania Starostwa Powiatowego oraz promocji powiatu.

Kandydaci do Rady Powiatu Kutnowskiego:

Z Miasta Kutno
01 ŁASZEWSKI Piotr
02 DEBICH Krzysztof Mariusz
03 GRODNICKA Mariola
04 CHOJNACKI Grzegorz Waldemar
05 WIERZBOWSKA Magdalena
06 LEBIEDOWICZ Michał
07 STĘPNIAK Dorota
08 RYŚ Piotr Rajmund
09 WIŚNIEWSKA Justyna Beata
10 SACZUK Przemysław
11 SIKORA Jacek

Z Gmin Dąbrowice, Krośniewice, Nowe Ostrowy
01 SPRYSZYŃSKI Jacek Marek
02 PARYŻ Emilia Anna
03 KACPRZAK Sebastian Piotr
04 JANIAK Justyna Sylwia
05 PEDA Jacek Marcin

Z Gmin Bedlno, Oporów, Strzelce
01 KRAKOWIAK Tomasz
02 JANECKA-SZLOZER Pamela
03 KAŹMIERCZAK Dorota
04 TOKARSKA Karolina
05 TARKA Leszek Jan

Z Gminy Żychlin
01 LEDZION Edyta
02 JAKUBOWSKA-CZAJA Matylda Iwona
03 BARTOCHOWSKIWaldemar Sławomir
04 KAMIŃSKI Jarosław
05 WOJCIECHOWSKI Piotr Kamil

Z Gmin Krzyżanów, Kutno, Łanięta
01 FILIPIAK Zbigniew
02 PODLASIN Wojciech
03 BALCERZAK Agnieszka
04 MATCZAK Urszula
05 JĘDRZEJCZAK Stanisław

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: