reklama
reklama
reklama
reklama

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na temat Kutna rozstrzygnięty

Dwie prace dyplomowe na temat Kutna zostały nagrodzone podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Kutno. To już 11. edycja konkursu, do której wpłynęły trzy prace.

- R E K L A M A -

Jedna z nich dotyczyła oznaczenia metali ciężkich w odmianach róż uprawnianych w Kutna. Oprócz niej wpłynęły dwa projekty architektoniczne pn: „Adaptacja targowiska w Kutnie na hybrydową funkcję mieszkalno-usługową” i „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Kasztanowej w Kutnie”. Recenzentami zgłoszonych do konkursu prac dyplomowych byli pracownicy naukowi m.in.: Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalna komisja, której przewodniczył Zbigniew Wdowiak, zastępca prezydenta Kutna zdecydowała o nagrodzie i wyróżnieniu dla dwóch autorów prac.

- R E K L A M A -

Komisja Konkursowa rekomendowała przyznanie:
a) wyróżnienia (w formie nagrody rzeczowej o wartości 1.000 zł) za pracę inżynierską, autorstwa Dawida Krakowiaka pn. „Oznaczenie metali ciężkich w odmianach róż uprawianych na terenie miasta Kutno”,
b) nagrody finansowej (w kwocie 4.000 zł brutto) za pracę magisterską, napisaną przez Paulinę Winiecką pt. „Adaptacja targowiska w Kutnie na hybrydową funkcję mieszkalno-usługową”.

Przez okres 11 lat do konkurs wpłynęły 43 prace dyplomowe, z czego Prezydent miasta nagrodził lub wyróżnił 21 z nich. Po każdej edycji konkursu nagrodzone lub wyróżnione prace są przekazywane do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i poszerzają zasoby bibliografii regionalnej związanej z Kutnem.

- R E K L A M A -

Komisja Konkursowa pracowała pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Wdowiaka – Zastępcy  Prezydenta Miasta Kutno. W pracach komisji uczestniczył dr Jarosław Kotliński – Naczelnik Wydziału Edukacji, który pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego komisji, Pani Danuta Blus – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Miasta Kutno oraz eksperci/specjaliści z danych obszarów wiedzy: dr hab. inż. arch. profesor uczelni Anna Majewska, dr inż. arch. Małgorzata Denis oraz pan Jarosław Makowski – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej. Pracę komisji dokumentowała oraz organizowała Anna Michalska – Sekretarz Konkursu.

(UM Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: