reklama
reklama

Konsultacje społeczne Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Kutnowski magistrat zachęca mieszkańców do zapoznania się z treścią projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kutno na lata 2021-2024 oraz wyrażania opinii na jego temat.

Z treścią dokumentu można zapoznać się:

– osobiście w Urzędzie Miasta Kutno, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, pok. 404

– na stronie internetowej kutno.wdialogu.pl: https://kutno.wdialogu.pl/konsultacje/konsultacja/projekt-gminnego-programu-opieki-nad-zabytkami-miasta-kutno-na-lata-2021-2024

- R E K L A M A -

Konsultacje prowadzone są na podstawie Zarządzenia nr 165/2021 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 5 października 2021 r. (treść w załączeniu) i trwają od 11.10.2021 r. do 25.10.2021 r.

Do pobrania:

- R E K L A M A -

Zarządzenie Nr 165/2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kutno na lata 2021-2024

Projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kutno na lata 2021-2024

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: