Krzyżanów: Wójt powołał komisję gminną ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski informuje, że powołana została komisja gminna ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Krzyżanów.

- R E K L A M A -

Zgodnie z Wytycznymi Wojewody Łódzkiego warunkiem przystąpienia do procedury szacowania jest zgłoszenie szkody przez aplikację suszową.

Aby móc dokonać  zgłoszenia w aplikacji niezbędne jest posiadanie bankowości elektronicznej lub  osobistego profilu zaufanego.

Pomoc merytoryczną w zakresie czynności związanych z prawidłowym złożeniem wniosku  można otrzymać w Urzędzie Gminy Krzyżanów w pokoju nr 7 lub pod numerem tel. 243 56 29 06.

(Urząd Gminy Krzyżanów)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: