Kto będzie kierował nowym żłobkiem? Prezydent podjął decyzję

Od 5 października 2018 roku stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego „Wesoła łąka” w Kutnie objęła pani Małgorzata Nowicka. Prezydent Miasta Kutna powierzył to stanowisko po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji konkursowej, powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora żłobka. Obowiązki dyrektora pani Małgorzata będzie pełniła do dnia 31 października 2021 roku.

- R E K L A M A -

Pani Małgorzata Nowicka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Dotychczas zatrudniona była na stanowisku opiekuna dziecięcego w Żłobku Miejskim Nr 1 w Kutnie.

Do najważniejszych zadań Dyrektora żłobka należą m.in.:

- R E K L A M A -
  • kierowanie jego działalnością,
  • tworzenie warunków do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  • organizowanie zgodnie z przepisami rekrutacji dzieci do żłobka,
  • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi żłobka.

Dyrektor Małgorzata Nowicka będzie także koordynowała prace związane z uruchomieniem nowego żłobka.

Nowy obiekt powstaje przy wsparciu znacznych środków unijnych w ramach projektu „Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie”. Łączny koszt realizacji zadania to ponad 3,7 mln zł, przy dofinansowaniu z UE – 2,5 mln zł.

- R E K L A M A -

Do żłobka, zlokalizowanego przy ul. dra A. Troczewskiego 2, zostanie przyjętych 50 – ro dzieci w wieku do 3 lat. Będzie to estetyczny, nowoczesny i przyjazny dzieciom obiekt.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: