reklama

Kto i gdzie będzie mógł kupić tańszy węgiel w Kutnie? Jest najnowszy komunikat

Urząd Miasta Kutno wydał dziś ważny komunikat dotyczący zapotrzebowania na węgiel. Wiadomo, że do tej pory chęć kupna węgla w preferencyjnej cenie zgłosiło około 350 kutnian.

- R E K L A M A -

— Miasto Kutno przygotowuje niezbędne procedury wymagane do uruchomienia sprzedaży węgla przez gminę bazując na aktualnych zapisach projektu ustawy o dystrybucji węgla przygotowywane są projekty koniecznych umów, oświadczeń i wniosków. W międzyczasie prowadzone są rozmowy z podmiotami, z którymi zostanie podpisana umowa na sprzedaż węgla — informuje Joanna Brylska, kierownik biura prasowego.

Zapotrzebowanie na węgiel w preferencyjnej cenie zgłosiło 349 mieszkańców na 773 tony węgla (stan na 27.10.2022 r.).

- R E K L A M A -

— Największe zainteresowanie jest ekogroszkiem, który stanowi blisko połowę łącznego zamówienia. Jak wyjaśnia ustawodawca frakcja ekogroszek zalicza się do sortymentu groszek – dodaje J. Brylska. Natomiast jakie będą parametry jakościowe dostępnego sortymentu będzie zależało od oferty uprawnionych importerów węgla, jak np. Polska Grupa Górnicza czy Węglokoks.

Nadal zbieramy informacje co do zapotrzebowania mieszkańców na węgiel. Mieszkańcy, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, mogą zgłaszać swoje potrzeby telefonicznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00 pod następującymi numerami telefonów:

- R E K L A M A -

— 24 253 – 78- 47 wew. 105
— 780 285 621
— 780 285 622.

Węgiel będzie sprzedawany gospodarstwom domowym w cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł zakupić węgiel w dwóch partiach:

1) do końca 2022 r.,
2) od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Ilości możliwe do zakupu w tych okresach określi rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych. Obecny projekt zakłada dwie transze po 1,5 tony

Prawo do zakupu preferencyjnego nie będzie przysługiwało tym, którzy nabyli wcześniej węgiel w ilości powyżej 3 ton po przystępnej cenie np. w sklepie Polskiej Grupy Górniczej.

(Źródło: Urząd Miasta Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: